Calling for Peace – Wołanie o pokój

The aim of the project is to call for peace to all children around the Europe and world especially for children and people in Ukraine, thus the activities in the project will provide the pupils with essential knowledge about the context of peace, fake news, inclusion, friendship, tolerance, respect the human rights and what is more diffrent cultures and diversity .
The Ambassadors from Europe will gather alltogether and support pupils to achieve the goals of the project and will pay attention on important issue such as peace. We also want to talk about the importance of global and cultural education to promote global citizens. As ambassadors we want to show the unity with Ukraine.
Celem projektu jest wezwanie do pokoju dla wszystkich dzieci w Europie i na świecie, zwłaszcza dla dzieci i ludzi na Ukrainie, dlatego działania w ramach projektu dostarczą uczniom niezbędnej wiedzy na temat kontekstu pokoju, fake newsów, inkluzji, przyjaźni, tolerancji, poszanowania praw człowieka, a co więcej odmiennych kultur i różnorodności.
Ambasadorzy z Europy zgromadzą się razem i będą wspierać uczniów w realizacji celów projektu oraz będą zwracać uwagę na ważne kwestie, takie jak pokój. Chcemy również porozmawiać o znaczeniu edukacji globalnej i kulturalnej w promowaniu obywateli świata. Jako ambasadorzy chcemy pokazać jedność z Ukrainą.
Naszą szkołę w projekcie reprezentują uczniowie z klasy 3a z p. A. Czwojdrak i A. Kolankiewicz. 
Skip to content