Rada rodziców

Miło nam poinformować, że projekt rewitalizacji przestrzeni zielonej szkoły powoli nabiera coraz więcej kształtów, dzięki firmie Sclavmar wiata do prowadzenia zajęć szkolnych na powietrzu została zaopatrzona z twardą nawierzchnię, dzięki czemu wykorzystanie tej przestrzeni będzie dużo wygodniejsze. Dziękujemy bardzo właścicielowi Panu Mariuszowi Pyła za tak hojne wsparcie akcji-rewitalizacji.

Rada Rodziców

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców 66 uczniów, rodziców i nauczycieli z naszej szkoły spotkało się w sobotnie przedpołudnie 23 marca podczas wspólnej wiosennej akcji. Uczestnicy tego wydarzenia przygotowali teren przy szkole, na który przenieśli 6 własnoręcznie wykonanych drewnianych skrzyń. Będą w nich nasadzone warzywa, zioła i kwiaty podczas festynu szkolnego 13 kwietnia. Atmosfera była słoneczna pomimo niesprzyjającej pogody. Po pracy wszyscy raczyli się ciastami przygotowanymi przez rodziców oraz grochówką ugotowaną przez firmę Witaminka.

Śpieszymy z wynikami I Konkursu Młodego Obywatela SP4 organizowanego przez Radę Rodziców. W związku z małą liczbą zgłoszonych projektów do konkursu, Prezydium na ostatnim spotkaniu 04.12.2023 r. postanowiło wyróżnić i sfinansować wszystkie zgłoszone projekty w konkursie, a były to 3 klasy.
Oto zwycięskie projekty:

Klasa 2B - Zestaw kolorowych siedzisk/puf ze stojakiem do świetlicy szkolnej

Klasa 2D - Zestaw klocków uzupełniających z kołami Marionex do świetlicy szkolnej

Klasy Specjalne - Wytwórnica Baniek Mydlanych z projektorem i ultrafioletowym płynem na Dyskoteki Szkolne i nie tylko

Dziękujemy bardzo klasom za udział w konkursie i super pomysły do realizacji.

Serdecznie Wszystkim Gratulujemy.

Zakupy zostaną zrealizowane i zakupione z funduszy Rady Rodziców, zgodnie z regulaminem do 31.03.2024 r.

Z Pozdrowieniami

Rada Rodziców

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia grupowego dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. 

Wybraliśmy 4 warianty ubezpieczenia zgodnie z udostępnioną ulotką. 

W tym roku płatność za ubezpieczenie następuje tylko w formie grupowej, tj. płatności powinny zostać zebrane przez skarbników klasowych zgodnie z wybranymi wariantami przez rodziców. 

Wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu skarbnika klasowego.

Wszystkich formalności związanych z zawarciem ubezpieczenia skarbnik powinien dokonać do 15.10.2023 roku. 

Termin obowiązywania polisy: 

01.09.2023 -31.08.2024

Zawarcie polisy grupowej dla rodziców jest dobrowolne.

Sekretariat szkoły nie może przyjmować wpłat gotówkowych. 

W razie pytań proszę do dyspozycji pozostają Przedstawiciele Rady Rodziców.

Z pozdrowieniami 

Prezydium Rady Rodziców

Podczas zebrania Rady Rodziców dnia 11.09.2023 zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców, które składa się z przedstawicieli poziomów wszystkich klas.

Poniżej skład Prezydium na rok szkolny 2023/2024:

Klasy 0: Dąbrowski Patryk

Klasy 1: Lewandowski Tomasz

Klasy 2: Budzińska Kamila 

Klasy 3: Szrajbrowska-Nowicka Elżbieta

Klasy 4: Przysiek Agnieszka

Klasy 5: Abel Katarzyna

Klasy 6: Chorążewicz Przemysław

Klasy 7: Socha Kinga, Bródka Natalia

Klasy 8: Golon Marzena, Wojtczak Anna

Reprezentantami Prezydium Rady Rodziców zostali: 

Przewodnicząca: Katarzyna Abel

Zastępca przewodniczącego: Patryk Dąbrowski

Sekretarz: Tomasz Lewandowski

Skarbnik: Kamila Budzińska

Z pozdrowieniami 

Prezydium Rady Rodziców 2023/2024

Dnia 11.09.2023 zostało udzielone absolutorium dla Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2022/2023. 

W czasie zebrania zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2022/2023, zapraszamy do zapoznania się z jego treścią poniżej: 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

za rok szkolny 2022/2023

Saldo początkowe środków Rady Rodziców z dnia 01.09.2022: 4155,66

1.    Wpływy 2022/2023

wpłaty indywidualne – konto: 1810,00

wpłaty indywidualne – gotówka sekretariat: 2220,00

zebrane środki przez działania Rady Rodziców: 1871,12

bonus z tytułu ubezpieczenia: 550,00

suma wpływów:      6451,12

Łącznie środki do dyspozycji RR: 10606,78

2.    Wydatki rok szkolny 2022/2023

Konkursy/projekty zatwierdzone/nierozliczone za rok 2021/2022: 673,55

Konkursy/projekty ogólnoszkolne: 226,11

Konkursy/projekty poziomy klas 1-3: 893,26

Konkursy/projekty poziomy klas 4-8: 848,68

Wydatki organizacyjne: 599,25

Różowa skrzynka: 84,99

Nagrody dla 8 klasistów: 945,84

Wsparcie Igrzysk Sportowych Dzieci Niepełnosprawnych: 300,00  

Suma wydatków:     4571,68

3.    Darowizny prywatne na rzecz RR rok szkolny 2022/2023

Powstanie logotypu RR

Baner RR

Koszulki RR

Artykuły higieniczne do Różowej Skrzynki 

Saldo końcowe RR na dzień 11.07.2023: 6035,10

Pełne sprawozdanie finansowe Rady Rodziców pozostaje do wglądu w sekretariacie szkoły.

Skarbnik Rady Rodziców 

Kamila Budzińska

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice
Przedstawiamy Państwu Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Swarzędzu wybraną podczas wyborów w dniu 20 września
W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice – przedstawiciele wszystkich oddziałów szkoły. Prezydium Rady Rodziców reprezentują:

 1. Pan Jacek Szmania
 2. Pani Katarzyna Abel – Przewodnicząca Rady Rodziców
 3. Pani Kamila Budzińska – Skarbnik
 4. Pani Monika Klinek
 5. Pani Anna Powiertowska – Zastępca Przewodniczącego
 6. Pani Magdalena Kaus – Sekretarz
 7. Pani Dagmara Szulc
 8. Pani Justyna Kutkowska
 9. Pani Małgorzata Nowak-Laskowska
 10. Pani Agnieszka Chmiel
 11. Pan Patryk Dąbrowski
 12. Pani Monika Minc

TRÓJKI KLASOWE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASAPRZEWODNICZĄCYZ-CA PRZEWODNICZĄCEGOSKARBNIK
1AKATARZYNA ZIARKOANNA WIŚNIEWSKADAGMARA SZULC
1BAGNIESZKA CHMIELKAROLINA MARCINIAKKAMILA BUDZIŃSKA
1CMARTA SZAROLETAEMILIA CZACHORDOMINIKA LEHMAN
1DPATRYK DĄBROWSKIMAGDALENA KRESOWSKA-LIPINSKAAGATA NOWICKA
1EALEKSANDRA KSIĄŻKIEWICZWIOLETA KOPYTSYLWIA WOJCIESZYŃSKA
2AKATARZYNA OLEJNIKJUSTYNA BUCZKOWSKAAGNIESZKA KSIĄŻKIEWICZ
2BELŻBIETA SZRAJBOWSKA-NOWICKADOMINIKA CZARNOTAPAULINA WAWRZYNIAK
2COTYLIA MAŃKAHANNA KRZYŻANIAK-HERNIK 
2DTETIANA KRASNOWAMARYIA PATSKALIOVAALEKSANDRA SKRABURSKA
3AEWELINA BRUDŁOBOENA KOSICKAMAGDALENA KAUS
3BJOANNA BIAŁASJOANNA SOBCZAKAGNIESZKA ANDRZEJEWSKA
3CBARBARA MAŁOFIEJKAMILA IBRONAGNIESZKA PRZYSIEK
4ARENATA BALTESKATRZYNA ZIARKOANNA POWIERTOWSKA
4BOTYLIA MAŃKAARTUR RUCIŃSKIPAULINA SKRZYPCZAK
4CKATARZYNA ABELKAMILA BUDZIŃSKAKAMILA BUDZYŃSKA
5AMAŁGORZATA NOWAK-LASKOWSKAEMILIA GOŚLIŃSKAPAULINA BASZYŃSKA
5BALEKSANDRA MARKOWSKAJUSTYNA ŁUSIAKMARTA SZAROLETA
5CKATARZYNA SKRZYPCZAKAANNA PAWLAKNATALIA KUJAWSKA
6AMARCIN STRUGAŁA AGNIESZKA SALAMON
6BANNA WOLNAJOANNA MICHALAKAGNIESZKA CHMIEL
6CPAWEŁ STABLEWSKIGRZEGORZ KOTMARTA FIETZ
7AMAGDALENA KAUSWIOLETA REWERSANNA POWIERTOWSKA
7BANNA ŹRÓDELNAIZABELA KŁOSOWICZSŁAWOMIR WALASIK
7CANNA WOJTCZAKIRMINA SOCHAMAŁGORZATA BĘBEL
8AMONIKA KLINKEMAGDALENA MALANOWSKAKAROLINA ARENDALSKA
8BLIDIA SZCZESZEKMAŁGORZATA TYCZYŃSKALUCYNA KUBALA
8CMONIKA MIKITOMONIKA POPŁAWSKAŻANETA SUDOŁ
8DMAGDALENA JĘDRZEJCZAKPAULINA WOJCIECHOWSKAKAROLINA MARCINIAK
8EDOROTA JAROSŁAWSKAJOLANTA PACHOWICZEMILIA GOŚLIŃSKA
1ETANITA PRUSZYŃSKAANNA JUSZCZAKMONIKA OWOCKA
4ETMONIKA ŚLEWCZUKMAŁGORZATA MALANOWSKAMAGDALENA ZAKĘS
6ETMONIKA PABICHMONIKA RUDZIŃSKAJOANNA CEGIELSKA
7ETKINGA SOCHAMAGDALENA WACHOCZ 
8ET1MAŁGORZATA MACIEJEWSKACZESŁAW MACHAJMONIKA LUDWIŃSKA
8ETANNA KUCHARSKAMAGDALENA DOPIERAŁAHANNA RYDJAN

Kontakt:

e-mail: radarodzicow@czworka.edu.pl

Numer konta Rady Rodziców:

39 1020 4027 0000 1002 1356 4887

Skip to content