Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NAROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice
Przedstawiamy Państwu Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Swarzędzu wybraną podczas wyborów w dniu 19 września 2019 r.
W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice – przedstawiciele wszystkich oddziałów szkoły. Prezydium Rady Rodziców reprezentują:
Pan Jacek Szmania – Przewodniczący Rady Rodziców
Pani Katarzyna Abel – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Pani Joanna Pijanowska-Staszewska – Sekretarz
Pani Małgorzata Nowak – Laskowska – Skarbnik
Pani Anna Kuhn – członek prezydium
Pani Hanna Balcerek – członek prezydium

Kontakt:

e-mail: radarodzicow@czworka.edu.pl

Numer konta Rady Rodziców:

39 1020 4027 0000 1002 1356 4887

Skip to content