MATEMATYCZNY SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!

Z radością informujemy o sukcesie naszego ucznia Huberta Świątka z klasy VII b. Hubert został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs ten dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych, szczególnie klas ósmych, wykazujących predyspozycje do przedmiotów ścisłych. Znalezienie się w gronie najlepszych matematyków w województwie jest niezwykle trudno – trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale też nietypowym myśleniem, a w przygotowania włożyć dużo pracy. Hubert oprócz swoich zdolności matematycznych,
wytrwale pracował. Każdy etap konkursu (szkolny, rejonowy i wojewódzki) traktował jak poważne wyzwanie, z którego wywiązał się wzorowo, a cotygodniowy wysiłek zaowocował sukcesem, zważywszy, że Hubert jest dopiero uczniem klasy siódmej.
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego to nie tylko zaszczyt i sukces sam w sobie. Finalista tak trudnego i prestiżowego konkursu to wzór do naśladowania dla innych uczniów!
Hubertowi tytuł finalisty zapewnił: dodatkowe punkty w rekrutacji do wymarzonej szkoły
ponadpodstawowej.

Hubertowi bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Gratulujemy również Rodzicom Huberta, tak uzdolnionego syna, który szczególnie
polubił królową nauk i jest dumą naszej szkoły.

Nauczyciel matematyki i koordynator konkursu: Arleta Nowak

Skip to content