Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

W lutym 2024 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Dzień Bezpiecznego
Internetu: Działajmy razem!”. W ramach podjętej przez szkołę inicjatywy
przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w konwencji Ecape room dla uczniów
klas IV-VII. Odbywały się one na lekcjach informatyki. Dodatkowo zrealizowane
zostały zajęcia z wychowawcami, nauczycielami specjalistami. Podczas lekcji
zastosowane zostały interaktywne aplikacje i filmy edukacyjne oraz zadania bazujące
na uczeniu się we współpracy z innymi osobami.
Cała społeczność szkolna została również zaproszona do uczestniczenia w wyzwaniu
„Łamacze szyfrów”. Podczas wspomnianego wyzwania uczniowie poszukiwali na
terenie szkoły 5 ukrytych zadań. Rozwiązanie każdego z nich polegało na
odszyfrowaniu hasła z użyciem dołączonego klucza, dzięki czemu rozwijali myślenie
logiczne, spostrzegawczość, ćwiczyli koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą.
Ponadto młodzi użytkownicy internetu mieli możliwość zapoznania się z zasadami
bezpieczeństwa online, które dotyczą m.in.: ochrony własnego wizerunku w
internecie, zasad zabezpieczania urządzeń cyfrowych oraz kont internetowych przed
potencjalnym włamaniem, optymalnego korzystania z urządzeń mobilnych.
Podejmowane przez uczniów aktywności były zatem szansą do nabycia nowych
umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.
Aleksandra Plucińska
Goretta Siadak

Skip to content