Ćwiczenia przy użyciu Levi Active

Niemożliwe staje się możliwe. 

 Aktywność fizyczna dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z MPD, z zaburzeniami napięcia mięśniowego oraz zaburzeniami integracji sensorycznej jest bardzo ważnym elementem terapii i życia codziennego. Aktywna pionizacja to cel każdej terapii prowadzonej przez naszych terapeutów. Dzięki dynamicznemu odciążeniu uczymy układ nerwowy nowych wzorców, do których dążymy eliminując jednocześnie niepożądane wzorce. Odciążając ciało uczeń poznaje nowe możliwości, ćwiczenia są efektywniejsze, można skupić się na poszczególnych częściach ciała i ćwiczyć je w warunkach pionizacji z jednoczesnym odciążeniem. Ćwiczenia przy użyciu Levi Active zachęcają – do przyjęcia pozycji wysokiej dając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo, – sprzyjają przywróceniu prawidłowych warunków funkcjonowania poszczególnych układów organizmu( układ oddechowy, pokarmowy, krążenia) – stwarzają możliwość reedukacji nerwowo-mięśniowej ucząc współdziałania CUN(Centralnego Układu Nerwowego) z układem ruchu – doskonalą funkcje integracji sensorycznej. Zalety sprzętu Levi Active zamierzamy wdrażać na naszych zajęciach dostosowując jej funkcje do konkretnych potrzeb danego ucznia. Stanowi to doskonałe uzupełnienie terapii stosowanej w szkole, wymaga jednak jak każda metoda czasu. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty aby poinformować o nich osoby zainteresowane.

Skip to content