KONKURS DLA UCZNIÓW „PRZYGODA W DOLINIE MUMINKÓW”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach bibliotecznych:

Konkurs plastyczny dla uczniów z klas 1-3

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej dowolnym sposobem. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.  Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko oraz klasę. Pracę należy dostarczyć do dnia 31.01.2024 do biblioteki szkolnej (sala 120). Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

Regulamin konkursu:

Konkurs plastyczny dla uczniów 1-3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.

Cele konkursu:

1.    Postanowienia ogólne:

promocja serii książek o Muminkach;

·         kształtowanie zainteresowań literackich i artystycznych dzieci;

·         kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej;

·         rozwijanie umiejętności manualnych

·         poszerzenie wiedzy w dziedzinie różnych technik plastycznych

2.    Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

3. Wykonanie prac konkursowych:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- technicznej dowolnym sposobem przy użyciu dowolnych materiałów.

4. Przebieg konkursu:

·         Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

5. Kryteria oceniania prac:

·         zgodność pracy z tematem,

·         walory estetyczne,

·         oryginalność, innowacyjność

 6. Prace z metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz klasę należy dostarczyć do 31 stycznia 2024 r. Ogłoszenie wyników 2 lutego 2024 r.

7. Nagrody:

Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, przewidziane są także dyplomy dla laureatów.

 8. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Konkurs na opowiadanie dla uczniów klas 4

„Moja przygoda w dolinie Muminków” (min. 150 wyrazów)

Regulamin konkursu:

Opowiadanie powinno być napisane odręcznie. Prace z metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz klasę należy dostarczyć do 31 stycznia 2024 r. Ogłoszenie wyników 2 lutego 2024 r.

Cele konkursu:

  1. Postanowienia ogólne:

promocja serii książek o Muminkach;

·         kształtowanie zainteresowań literackich;

·         kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej;

·         rozwijanie umiejętności pisarskich.

2. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie klas 4 Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

3.    Wykonanie prac konkursowych:

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie opowiadania.

4.    Przebieg konkursu:

 Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

5.    Kryteria oceniania prac:

·         zgodność pracy z tematem;

·         poprawność językowa;

·         oryginalność, innowacyjność;

6. Nagrody:

·         Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, przewidziane są także dyplomy dla laureatów.

7. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Dorota Jędrzejak, Małgorzata Gładysiak

Skip to content