Artykuł ze strony Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu…

„13 grudnia 2023 r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z gminy Swarzędz. Tematem spotkania były współczesne wyzwania bibliotek szkolnych.

W pierwszej części spotkania nauczyciele omawiali temat fake newsów, który wpisuje się priorytet MEiN nr 8 „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie”. Zapoznali się z filmami edukacyjnymi oraz gotowymi scenariuszami zajęć do prowadzenia rozmów z uczniami na temat dezinformacji.

W drugiej części spotkania sieci nauczyciele dyskutowali na temat edukacji włączającej oraz roli biblioteki szkolnej we wspieraniu empatii u uczniów. Dorota Jędrzejak, nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, podzieliła się doświadczeniami związanymi z podejmowaniem różnych inicjatyw przez bibliotekę szkolną, których celem jest wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami i integracja społeczna wszystkich uczniów.

Ostatnim punktem omawianym na spotkaniu było skontrum materiałów bibliotecznych. Nauczyciele analizowali przebieg i metodę skontrum, przygotowanie dokumentacji oraz kontrolę zbiorów.

Na zakończenie spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z książkami na temat empatii i edukacji włączającej, fake newsów i krytycznego myślenia oraz najnowszymi publikacjami w zbiorach naszej Biblioteki”.

Skip to content