Program „Ocalimy świat”

Za nami 10 miesięcy działań w ramach programu „Ocalimy świat” (ekoprogramu z charakterem). To program edukacyjny, którego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, realizowany dzięki wsparciu WWF Polska.

Celem podjętych w placówce działań jest podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej uczniów, budowanie ich prawego charakteru oraz odpowiedzialnych i zaangażowanych postaw społecznych na rzecz wspólnego dobra, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

Punktem wyjścia są opowiadania polskich autorów stworzone specjalnie na potrzeby programu „Ocalimy świat” zamieszczone w trzech tomach:

1) „Oddech smoka” (klasy I-III),

2) „Latający talerz” (klasy IV-VI),

3) „Sieci widmo” (klasy VII-VIII).

oraz lektury uzupełniające: „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” J. Bednarek, „Porwanie jeża Eliasza” E.Nowak, „Reginka szuka domu” E.Nowak, „Basia i śmieci” Z. Staneckiej.

Zajęcia i warsztaty realizowane były w ramach edukacji polonistycznej w klasach I-III, na języku polskim w klasach IV, na lekcjach języka polskiego dla obcokrajowców oraz na zajęciach specjalistycznych (logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja).

Za nasze działania szkoła otrzymała certyfikat.

Koordynator programu,

Natalia Velikov

Kliknij w zdjęcie

Skip to content