ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu będą mogli odbierać od czwartku 06 lipca 2023r. w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 – 15:00.

Uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną. Jeżeli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba. W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba muszą okazać swój dowód tożsamości.

Skip to content