„DziałaMY DLA KLIMATU” – SUKCES NASZYCH DZIAŁAŃ!!!

„DZIAŁAMY DLA KLIMATU” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, która odbyła się 21 czerwca 2023 roku w Poznaniu. W trakcie konferencji odbyły się prelekcje i warsztaty dotyczące aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży w tematyce ekologii. Poruszony został problem kompleksowych działań dla klimatu oparty na współdziałaniu społeczności szkolnej i instytucji publicznych. W panelu dyskusyjnym podjęty był temat Szkolnych Klubów Młodego Obywatela. Zwieńczeniem konferencji była pokazowa debata o tematyce ekologicznej prowadzona przez uczennice i uczniów poznańskich szkół.
W ramach dobrych EKO praktyk podsumowano działania w poszczególnych szkołach oraz nagrodzono zwycięskie pomysły w Szkolnych EKO Budżetach Obywatelskich 2022/2023.

Jednym z nagrodzonych jest nasz projekt pt. „ Nie krzycz brachu, słuchać ciebie w całym gmachu”. Jeśli chcemy działać konsekwentnie na rzecz klimatu powinna nam towarzyszyć idea odpowiedzialności społecznej, ponieważ ” Najskuteczniej uczymy się jej, robiąc coś z innymi dla innych w swojej szkole i miejscowości”.
Joanna Michalak i Faustyna Dunajewska

Skip to content