Projekt edukacyjny „A to Polska właśnie! Moje miasto – Swarzędz i okolice”

W tym roku szkolnym, rozpoczęliśmy realizację autorskiego projektu
edukacyjnego „A to Polska właśnie!”, w ramach którego uczniowie poznawać będą
różne miasta i regiony Polski oraz ciekawostki historyczne, krajoznawcze,
demograficzne i kulturowe naszego kraju.
Chcąc poznawać inne miejsca w Ojczyźnie, czy różne kraje i kultury, trzeba
najpierw poznać to co najbliższe, a tak często niedoceniane, choćby dlatego, że
przyzwyczajamy się do tego co widzimy obok nas. Dlatego, pierwszym tematem prac
projektowych jest „Moje miasto – Swarzędz i okolice”. Wybór tematu wiąże się także
z obchodami 385.rocznicy lokacji miasta, którą obchodzimy właśnie w tym roku.
Realizacja projektu edukacyjnego „A to Polska właśnie!” przypadła na maj i
czerwiec roku szkolnego. Na wszystkich poziomach nauczania uczniowie
podejmowali różne działania projektowe podczas zajęć na większości przedmiotów.
Dzieci z chętnych klas młodszych z wychowawcami odbyły spacery tematyczne na
terenie Swarzędza, które podsumowano dokumentacją fotograficzną i omówieniem
ciekawostek naszego miasta i gminy na zajęciach.
Uczniowie klas 4 – 8 realizowali działania projektowe na lekcjach, a niektórzy
także jako zadania dodatkowe. Efektem tych prac są m.in. kartki pocztowe, projekty
okolicznościowego medalu, różne rodzaje wykresów na podstawie danych
statystycznych, prace literackie na temat „Dlaczego warto mieszkać w gminie
Swarzędz?”, i.t.p.
Chętni uczniowie wzięli także udział w dwóch konkursach. Jednym z nich był
Konkurs Fotograficzny „CIEKAWE I WAŻNE MIEJSCA SWARZĘDZA I OKOLIC
WIOSNĄ”. Uczniowie wyróżnieni w wyniku tego konkursu to: Bartosz Lewiński z 4a,
Jagoda Skrzypczak i Antoni Ruciński z 4b, Filip Jędrzejczak z 5b, Kinga Andryszak
z 8a i Kacper Skrzypczak z 8d. Najciekawsze z nadesłanych prac zamieszczamy
w galerii pod artykułem.
Drugi z konkursów, który można określić jako „historyczny”, przeprowadzono
pod hasłem – „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?”. Tym razem zadaniem było
rozpoznanie Swarzędza ze starych fotografii, które chętnym uczniom nie sprawiło
większych trudności. Najlepszą znajomością swojego miasta wykazali się – Jagoda
Skrzypczak z 4b, Filip Jędrzejczak i Bartosz Łusiak z 5b, Maksymilian Wojdak-
Chałupka z 7a i Kinga Andryszak z 8a. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach,
zostali uhonorowani albumami „Swarzędz wczoraj i dziś” przekazanymi przez władze
samorządowe. Słodycze dla tych, którzy najbardziej zaangażowali się w działania
projektowe, zakupiono z funduszy Rady Rodziców SP4.
Wszystkim, którzy czynnie wzięli udział w realizowaniu zadań projektu
edukacyjnego „A to Polska właśnie! Moje miasto – Swarzędz i okolice”, uczniom
i nauczycielom, serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że wkład jaki włożyliście w
prace związane z poznawaniem naszej Małej Ojczyzny, zaowocuje jeszcze większą
dumą z miejsca, w którym wszystkim nam przyszło żyć. Nie wybieramy miejsca, w

którym przychodzimy na świat, ale możemy, poznając je, przyczyniać się do
lepszego poznawania go także przez innych, tych żyjących z dala od nas. Na
zbliżający się czas wakacji, życzymy wielu wspaniałych dalekich i bliskich podróży.
Pięknych przeżyć i nowych, ciekawych odkryć!

Organizatorzy Projektu Edukacyjnego
„A to Polska właśnie!”

Skip to content