Laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu od roku szkolnego
2021/2022 bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Kwota
dofinansowania na zakup sprzętu, który otrzymała nasza szkoła wynosi 184 200
zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy
prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard
złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie
będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
 Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/laboratoria

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały
od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W roku 2022 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ramach
otrzymanego dofinansowania w kwocie 184 200 zł zakupiła następujący sprzęt:

 • drukarki 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, meble szkolne
  stanowiące wyposażenie pracowni komputerowej,
 • stacje lutownicze oraz inne narzędzia do obróbki drewna i metalu wspomagające
  funkcjonowanie pracowni technicznej,
 • materiały eksploatacyjne, z których korzystają uczniowie w pracowni
  plastycznej,
 • sprzęt nagłośnieniowy, kamery cyfrowe, aparat cyfrowy jako wspomaganie
  organizacji wydarzeń okolicznościowych i innych ważnych imprez szkolnych
 • wyposażenie gospodarstwa domowego wykorzystywane podczas zajęć w
  oddziałach edukacyjno-terapeutycznych

 

Skip to content