Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu podejmujemy wiele działań, które mają na celu stymulowanie rozwoju pozytywnych wzorców korzystania przez dzieci i młodzież z urządzeń cyfrowych, Internetu. Jedną ze wspomnianych inicjatyw była realizacja projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Organizatorem projektu jest Fundacja „Dbam o swój zasięg”. Jako uczestnik sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo wzięliśmy udział w badaniach naukowych pt. „Młode Głowy” oraz w konferencjach i webinariach o tematyce związanej z profilaktyką e-uzależnień. Wymienialiśmy się ponadto doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi szkołami partnerskimi. Podjęte aktywności stały się dla nas możliwością poszerzenia zakresu  wiedzy na temat sposobów funkcjonowania naszych uczniów w sieci oraz przesłanką do zaplanowania dalszych działań, które wpisują się w obszar odpowiedzialnego użytkowania Internetu.

Goretta Siadak

Skip to content