Program „Aktywna Tablica”

W roku szkolnym 2022/2023 przystąpiliśmy do Rządowego programu „Aktywna
Tablica”, który ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury informatycznej placówek
oświatowych oraz doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach otrzymanego dofinansowania
zakupiliśmy programy edukacyjne oraz urządzenia cyfrowe (tablety, laptopy, podłogę
interaktywną). Wśród wspomnianych programów znajdują się pomoce
dydaktyczne wspierające pracę wychowawców i specjalistów (logopedów,
pedagogów, pedagogów specjalnych). Wykorzystywane narzędzia cyfrowe
spowodowały podniesienie efektywności działań terapeutycznych podejmowanych
podczas zajęć realizowanych z dziećmi.

Goretta Siadak

Skip to content