MONITOROWANIE STANU ŚRODOWISKA

Porosty zaliczamy do organizmów wskaźnikowych. Są one szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia atmosfery tlenkiem siarki ( IV). Porosty ustawione od najmniej do najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia tworzą tzw. SKALĘ POROSTOWĄ, która posłużyła uczniom klas 8 naszej szkoły do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście oraz terenach zadrzewionych na obszarze miast. Porosty można znaleźć na pniach drzew, skałach oraz starych, betonowych lub ceglanych murach. Wyniki obserwacji potwierdzają, że problem zanieczyszczenia powietrza jest nadal aktualny i wymaga
podejmowania konsekwentnych działań w celu poprawy stanu nie tylko lokalnego środowiska.

Zapraszamy do galerii poniżej.


Faustyna Dunajewska

Skip to content