Jak-skutecznie-działać-w-zespole?

Zespół to grupa ludzi, którzy realizują wspólny cel. W skutecznie działających zespołach występuje
duża różnorodność ról. Warto zachęcać uczniów, aby pracując w zespole sprawdzali się w
różnorodnych rolach i byli elastyczni w ich pełnieniu. Dzięki temu lepiej poznają siebie, będą
trenować współpracę z innymi i uczyć się dopasowywać rolę zarówno do swojego potencjału, jak i
potrzeb zespołu oraz wymogów zadania.
W klasie 2d odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci
„Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?”podczas, których dzieci dowiedziały się
jak skutecznie działać w zespole. Wzięli udział w Marshmallow Challenge.
Marshmallow Challenge to zabawa wymagająca eksperymentowania i współpracy. Polega na
zbudowaniu z określonych materiałów jak najwyższej struktury, która utrzyma dużą piankę
Marshmallow. Czas wykonania zadania to 18 minut.
Wszyscy uczestnicy zabawy działali z dużym zaangażowaniem i chociaż zadanie nie było łatwe
odniesiono sukces.
Oto krótka relacja fotograficzna. Zapraszam do jej obejrzenia i zachęcam do zorganizowania takiej
zabawy.

Marzena Waszak

Skip to content