Little and Big Adventures of Dragonfly

Nowy Rok i ważka Grażka ma nowe przygody.
New year and dragonfly has new adventures

Jakie są nowe przygody ważki?
What are dragonfly new adventures?

Nasze kolejne zadanie:) 2c
Wykonaliśmy bombki w kształcie ważki dla naszych projektowych partnerów. Nasze bombki pofrunęły do kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie oraz na gazetkę projektową. Nagraliśmy dla wszystkich świąteczne życzenia

Uwielbiamy ważki. Dzisiaj rozpoczęliśmy tworzenie lapbooków o tych owadach.

We love dragonflies. Today we started creating lapbooks about these insects.

Kolejnym naszym zadaniem było wymyślanie przygód ważki Grażki. Uczniowie klasy 2c zamienili się w autorów.

Jakie są przygody ważki?

What are dragonfly adventures?

Zobaczcie jakie przepiękne portrety ważki Grażki narysowali drugoklasiści.

See what beautiful portraits of Grażka's dragonfly were drawn by the second graders.

Nasze pierwsze spotkanie z partnerami projektu oraz ważką „Grażką”

Our first meeting with the project partners and the dragonfly "Grażka"

Uczniowie klasy 2c wykonywali kolorowe ważki z drucików kreatywnych i drewnianych łyżek.

 Students from class 2c made colorful dragonflies from creative wires and wooden spoons.

Kolejne wspólne działanie w ramach projektu to namalowanie ważek w roli superbohaterów (indywidualnie lub grupowo) , nazwanie ich oraz przyporządkowanie im supermocy. Wykonane przez nas ważki stanowią element książki tworzonej przez wszystkich uczestników projektu.

Another activity was painting dragonflies as superheroes (individually or in groups), naming them and assigning superpowers to them. Dragonflies made by us were part of the book created by all participants of the project.

Uczniowie klasy 1a podczas zajęć informatyki postanowili narysować ważki na komputerze. Zadanie okazało się nie takie proste ale prace wyszły cudowne.

Students from class 1a decided to draw dragonflies on the computer during computer science classes. The task appeared  not to be so simple, but the work was wonderful.
Pierwszym  wspólnym działaniem uczniów klas 2c i 1a było stworzenie gazetki informującej wszystkich o naszych zadaniach wykonywanych w ramach Projektu  eTwinnng. Wykonaliśmy wesołe, kolorowe ważki, które pięknie ozdobiły projektową tablicę.
The first activity of students from class 2c and 1a was to create a newsletter informing everyone about our activities within the eTwinning Project. We made cheerful, colorful dragonflies that beautifully decorated the design board.

Uczniowie klasy 2c i 1a przystąpili w tym roku szkolnym do realizacji międzynarodowego projektu eTwinning ” Little and Big Adventures of Dragonfly” czyli ” Małe i duże przygody ważki” . Opiekunami projektu są p. A. Łukasik oraz p. A. Czwojdrak. Z uwagi na charakter projektu wszystkie nasze działania będą opisywane w języku polskim oraz angielskim. Śledźcie na bieżąco naszę aktywność w zakładce projekty:)

W projekcie zostaną wykorzystane metody aktywizujące, oparte na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów. Podczas projektu uczniowie poznają techniki i strategie kreatywnego myślenia, a także rozwiną umiejętność pokonywania barier i schematów myślowych. Motywem przewodnim projektu jest tajemniczy, kolorowy, piękny owad, jakim jest ważka. Wszystkie zadania i czynności rozwijające kreatywność będą koncentrować się na ważce.

The project will use activating methods, based on the direct involvement of students. During the project, students will learn some techniques and strategies for creative thinking, as well as develop the ability to overcome barriers and thought patterns. The leitmotif of the project is a mysterious, colorful, beautiful insect, which is a dragonfly. All the tasks and activities that develop creativity will focus on the dragonfly.

Skip to content