„Pierwsza pomoc” w kl. II C

21 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w
której wzięli udział uczniowie kl. II c. Poprowadził je Pan Marcin Woźniak, ratownik medyczny, tata
ucznia naszej klasy.
Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach
zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się
lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności.
Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu
należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje
naszej pomocy.
Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w
sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w przypadku zasłabnięcia lub
zakrztuszenia. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów
alarmowych. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie.
Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z
podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to
doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść
nieoceniony efekt – ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w
sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.
Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Woźniakowi za przeprowadzone zajęcia.
Uczniowie kl. II c
Julita Sierant i Karolina Gruchalska

Skip to content