Podsumowanie projektu „Poznanie przez wspólne czytanie”

Biblioteka szkolna w tym roku szkolnym po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji” organizowanego przez Wydawnictwo „Nowa Era”. W I semestrze nauczyciele bibliotekarze zgłosili swój projekt pt. „Poznanie przez wspólne czytanie”. Rada Rodziców w naszej szkole dofinansowała projekt kwotą 500 zł i dzięki temu udało się zrealizować trzy tematy: „W starej fabryce robotów”, „W parku dinozaurów”, „Podróż na inną planetę”. Projekt skierowany był do uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 7 i 8 odbywających wolontariat w szkole. Uczniowie pod opieką nauczyciela opracowali zabawy związane z danym tematem wykorzystując elementy z metody krakowskiej, integracji sensorycznej, terapii ręki, scenoplastyki, jak również dyscyplin sportowych. 
Głównym celem projektu pt. "Poznanie przez wspólne czytanie" było zmotywowanie uczniów z niepełnosprawnością oraz zagrożonych dysleksją do samodzielnego czytania książek. Uczniowie klas 7 i 8 poprzez ciekawą zabawę pomogli dzieciom z klas 1-3 polubić czytanie. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na zainteresowanie czytaniem. Czytanie tekstów napisanych z podziałem na sylaby sprawiło, że dzieci polubiły czytanie i miały poczucie satysfakcji z samodzielnego przeczytania kilku zdań. Uważamy, że uczniowie z klas 1 będą teraz chętniej sięgali po książkę. Bardzo ważnym celem projektu była również promocja wolontariatu oraz wychowanie tolerancyjnej młodzieży. Udział młodzieży w tym projekcie pozwolił im również rozwinąć kompetencje kluczowe, talenty i zainteresowania niezbędne na rynku pracy.
Realizacja projektu przyniosła ogromne korzyści dla uczniów. Wolontariusze z klas 7 i 8  nauczyli się akceptować niepełnosprawność  młodszych kolegów i koleżanek. Poznali bliżej dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W przyszłości w kontaktach z takimi osobami wykażą się większą odwagą, empatią i zrozumieniem. Dostrzegą, że dzieci niepełnosprawne tak jak oni chcą się: uczyć, bawić, rozwijać swoje umiejętności i nawiązywać relacje społeczne. Dowiedzieli się również jak pracuje się metodą projektu, nauczyli się metod skutecznej nauki czytania, integrowali się, rozwinęli swoje zainteresowania humanistyczne, artystyczne, muzyczne oraz kreatywność i umiejętność współpracy w grupie. Efektem udziału uczniów klas 7 i 8 w projekcie jest nabycie nowych umiejętności edukacyjnych i wychowawczych oraz rozwinięcie pasji i talentów. Zaangażowanie w tworzenie wspólnego projektu przygotowało także uczniów z klas 7 i 8  do świadomego zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Natomiast uczestnicy projektu z klasy 1 zyskali większą samodzielność, wpływało to pozytywnie na ich funkcjonowanie w szkole. Ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, ponieważ w ten sposób uwierzą we własne możliwości. Zyskali również uznanie i akceptację grupy rówieśniczej i poczuli się dobrze w klasie i szkole. 
W ostatnim projekcie pt. „Podróż na inną planetę” dzieci wypełniały czarną dziurę meteorytami, poznały nazwy wszystkich planet, poznały nazwiska najsławniejszych astronautów, dowiedziały się co to jest droga mleczna, gwiazdozbiór,  poznały biografię Mikołaja Kopernika, przejechały się łazikiem, grały w kosmiczne: memory, klasy, strzelały z łuku, grały w rino, kręgle, zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie w kosmicznej foto budce i w stroju astronauty i Marsjanina, odbyły podróż latającym spodkiem. Łącznie brały udział w aż 28 ciekawych zabawach dotyczących kosmosu.
Uważamy, że ten projekt był unikatowy i bardzo potrzebny zwłaszcza po długim okresie pandemii. 
Skip to content