INNOWACJA INSTA.LING. ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

W roku szkolnych 2021/2022 została przeprowadzona innowacja pedagogiczna Insta.ling. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 5b, 1 grupa, którzy pracowali z aplikacją systematycznie w domu. Uczniowie zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, umacniali wiarę w swoje możliwości językowe, uczyli się motywacji do pracy, podejmowali systematyczne działania, które doprowadziły do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa. Dzieci pracujący z Insta.ling lepiej radzili sobie z wykonywaniem zadań na sprawdzianach i kartkówkach obejmujących słownictwo powtarzane przy pomocy aplikacji. Na podstawie przeprowadzonej ankiety, uczniowie i ich rodzice uważają, że aplikacja była ciekawą alternatywą w stosunku do tradycyjnych metod nauki słownictwa i pomogła w nauce i utrwalaniu angielskich słówek.

Karolina Danyluk

Skip to content