EKOMURAL

UWAGA!!!! UWAGA!!!!!
Zachęcamy uczniów klas 0-III oraz IV - VIII do udziału w konkursie
 „Świat oczami młodych” na najlepsze projekty ekomurali. 
•	Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
•	Celem konkursu - wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających temat różnorodności biologicznej
•	Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas 0 – 8
•	Format pracy A – 3
•	Technika – malarstwo  
Ekomurale to murale przedstawiające tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Mogą one również w inny sposób wpisywać się w wymienione tematy, na przykład poprzez sposób wykonania (ekologiczne materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy poprzez wkomponowanie dodatkowych elementów (domki dla jeżyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenie roślin), które wraz z obrazem tworzą całość).
…..
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu murala dotyczącego tematyki „Różnorodności biologicznej”. 
Szkolna komisja wybierze projekt, który zostanie zgłoszony do Banku Ochrony Środowiska.
Zgłoszenia prac konkursowych oraz zgód należy przesłać do 20 czerwca, 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lipca br.

Anna Pluta Dąbrowska
Joanna Paupa
Anna Kolankiewicz

Linki do szczegółowych informacji:
https://oczamimlodych.pl/
Skip to content