Zapraszamy na VIII Szkolny Przegląd Logopedyczny Czwórki

Zapraszamy wszystkich uczniów SP4 do udziału
 w VIII Szkolnym Przeglądzie Logopedycznym Czwórki 2022

REGULAMIN

Temat przeglądu: FABRYKA JĘZYKA

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele specjaliści: Małgorzata Grzelczak, Elżbieta Kubiak – Bigas, Jagoda Poszwa, Aleksandra Scheller, Agnieszka Sokołowska, Renata Wałejko, Natalia Velikov.
 2. Czas trwania przeglądu: od 30.05.2022 r. do 03.06.2022 r.
 3. Uczestnicy konkursu: konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:

– wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych i edukacyjno – terapeutycznych,

– oddziałów I – III,

– oddziałów IV – VIII.

 • Cele przeglądu:

– prezentacja i promocja młodych talentów SP4 w zakresie sprawności językowo – komunikacyjnych, artykulacyjnych, ekspresji słownej, a ponadto w zakresie aktywności artystycznej,

– zmotywowanie uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli i specjalistów do podjęcia wyzwań służących rozwojowi mowy, języka, komunikacji i ekspresji werbalno-artystycznej,

– wyzwolenie w uczniach kreatywności i pomysłowości.

 • Formy realizacji przeglądu:

 Lektura opowiadania „SMOK” Agnieszki Nożyńskiej – Demianiuk i wykonanie jednego
z poniższych zadań:

– opowiadanie kredką rysowane – wizualizacja treści opowiadania „SMOK”, 

– stworzenie komiksu na podstawie opowiadania „SMOK”,

– zaprojektowanie i wykonanie:

 • dmuchajki w kształcie smoka ziejącego ogniem – zabawki służącej do ćwiczeń sprawności oddechowej,
 • pacynki w kształcie smoka.

 Dodatkowym atutem dmuchajki i pacynki będzie wykonanie ich z materiałów ekologicznych.

 • Materiał językowy w postaci opowiadania „Smok” znajduje się poniżej. Każdy uczestnik wybiera tylko jedną formę realizacji zadania i przygotowuje pracę dowolną techniką. Wykonaną
  i podpisaną pracę wraz z metryczką przynosi do sali 6c (dawna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) w terminie do 03.06.2022 r. Metryczka musi zawierać: IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ oraz ZGODĘ Rodziców/Opiekunów na publikację pracy na stronie szkoły.
 • Wszystkie prace będą ocenione przez szkolną komisję konkursową, a następnie zostaną zebrane, zarchiwizowane i wyeksponowane w holu przed gabinetami do zajęć specjalistycznych oraz umieszczone na stronie szkoły. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • Nagrodą za udział w VIII Szkolnym Przeglądzie Logopedycznym Czwórki 2022 będzie pochwała dla ucznia za zaangażowanie się w dodatkową pracę oraz słodki upominek.  Dodatkowo zwycięzcy otrzymają dyplom oraz symboliczną nagrodę.

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEJ I RADOSNEJ PRACY!

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
Bajki logopedyczne dla dzieci
SMOK

	Smok Sergiusz był strażnikiem i strzegł królewskiego skarbu. Stał przed skałą i syczał groźnie na każdego śmiałka, który podstępem lub siłą starał się zdobyć stare srebrne monety. Budził strach, gdy spacerował wokół skał i spoglądał na rycerzy. Nawet sowy i sokoły straszył swoim sykiem.
	Pewnej nocy sprytny Semko postanowił zdobyć skarb. Podkradł się do bestii z osełką masła i serem. Smok spojrzał na Semka i sam spytał:
- Skąd te smakołyki?
Semko odparł:
- Z pobliskiej gospody. Posmakuj. – Podzielił się z nim wszystkim, 
co miał.
- Super! – Smok, zamiast syczeć, jadł ser i chleb z masłem. Ale mu to smakowało!
	W tej samej sekundzie Semko skradł mu skarb, a smok ani się obejrzał. Taki był głodny!
	Okazało się, że Sergiusz w ogóle nie jadał mięsa! Spryciarz Semko zyskał sławę i nakarmił smoka.Skip to content