Uwaga! Konkurs

„Z ortografią za pan brat”
szkolny konkurs plastyczno-ortograficzny

Regulamin konkursu:


1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III.
2.Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.Prace należy oddać do 3 czerwca 2022 roku do sali 4c (dawna poradnia).
4.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 czerwca 2021 r.
5.Uczestnik może oddać więcej niż jedną pracę.
6.Materiały oddane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
7.Prace na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
8.Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
9.Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
10.Każda praca powinna posiadać metryczkę:
Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs będzie przeprowadzony w  grupie wiekowej dla  klas I - IIII
Formuła i zadania konkursu:
Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna.
Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2. Zakładka nie może brudzić książki.
3.Oryginalność i pomysłowość.
4.Staranność, estetykę.
5. Poprawność.
Cele konkursu:
1.Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2.Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3.Kształtowanie czujności ortograficznej.
4.Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.
Nagrody:
1.Na zwycięzców czekają małe upominki (pierwsze 3 miejsca ) i dyplomy (dla każdego uczestnika).

Serdecznie zapraszamy,
organizatorzy: N.Velikov,  A.Sokołowska, M. Lenartowicz, E.Kubiak-Bigas

Skip to content