Debata oksfordzka w SP 4

We wtorek, 9.05, uczniowie zrzeszeni w projekcie obywatelskim przeprowadzili w naszej szkole debatę oksfordzką. Debata taka ma na celu nauczenie się poprawnego i logicznego formułowania tezy, znajdowania argumentów na jej poparcie, odnoszenie się do argumentów strony przeciwnej – bez atakowania osoby adwersarza – oraz, przede wszystkim, kulturalnego i zgodnego z przyjętym porządkiem ich przedstawiania.

Teza, jaką przyjęli nasi uczestnicy z drużyny propozycji, brzmiała: Torby i opakowania foliowe są mniej szkodliwe dla środowiska niż torby papierowe. Druga drużyna, drużyna opozycji, próbowała przekonać do tezy wręcz przeciwnej. Nad całością i zgodnym z planem przebiegiem debaty czuwał wybrany sędzia, w którego rolę wcielił się uczeń klasy 8a Stanisław Łucki.

Kolejni mówcy przedstawiali swoje argumenty, zbijali argumenty przeciwnika, a składające się z opiekunów Samorządu Uczniowskiego jury przysłuchiwało się z uwagą kolejnym dyskutantom, aby po uczynionym przez drużyny podsumowaniu ogłosić zwycięzcę debaty. A tym została drużyna opozycji, zbijająca postawioną tezę i optująca za używaniem toreb papierowych. Jurorzy w swojej ocenie kierowali się takimi kryteriami jak dobór i celność użytych argumentów, umiejętność reakcji na argumenty adwersarzy, sposób prezentowania swojego zdania oraz wykorzystanie przysługującego czasu (maksymalnie 4 minuty).

Debata została zarejestrowana przez partnera i współorganizatora projektu, Stowarzyszenie CREO. 

Marcin Kardach

Skip to content