Akcja PCK w SP 4

SP 4 ZEBRAŁA ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu czynnie włączyła się w zbiórkę artykułów spożywczych z okazji Dnia Walki z Głodem, który obchodziliśmy 16.10.2021 roku. Wszystkie zebrane produkty zostały przekazane Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. W imieniu PCK pragnę serdecznie podziękować następującym klasom wraz z ich wychowawcami: kl. 4b, 1c, 6 ZET, 5b, 6b, 6a, 5a, 2a, 1d, 3a, 3b, 3c.

Dodatkowo, uczniowie wyżej wymienionych klas, wykonali papierowe łańcuszki symbolizujące wspólną ideę walki z ubóstwem. Owa akcja ma na celu zjednoczenie wszystkich w celu niesienia pomocy najuboższym i potrzebującym.

Łukasz Szybaj

Skip to content