Projekt „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

I moduł zrealizowany

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Na zajęciach specjalistycznych (logopedia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) uczniowie razem z paniami terapeutkami realizowali pierwszy moduł – „Czytamy razem 
z Małym Misiem”. Na logopedii czytano książkę Janiny Porazińskiej „Pamiętnik Czarnego Noska”, a na zkk – „Tajemnicę cyrku” M.Widmark i H. Willis oraz „Elmera” Davida McKee.
	Razem z Misiem realizowaliśmy kierunki polityki MEiN:  
1)    rozwijanie czytelnictwa, zachęcanie do czytania w domu misiowi; 
2)    wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – poszukiwanie w/w postaw 
w utworach literackich; 
3)    podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci; 
4)    działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom.
	Podczas wykonywania prac plastycznych (zakładek, kolorowanek, wyklejanek, obrazków itd.), czas umilała nam nauka piosenki „Czytaj z Misiem”. Jeśli jesteście ciekawi, 
jak pracowaliśmy nad realizacją I modułu projektu, obejrzyjcie prezentację.
E. Kubiak-Bigas, A. Scheller, A. Sokołowska, N. Velikov
Skip to content