SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

Agnieszka Ewertowska – koordynator

Joanna Michalak – koordynator

Jagoda Zielińska – pielęgniarka szkolna

Weronika Klon – psycholog szkolny

Kornelia Borkowska

Faustyna Dunajewska

Renata Koperska

Iwona Kwiatkowska – Noculak

Marcin Socha

Anna Zgórecka

Członkowie ds. ewaluacji

Agnieszka Ewertowska – koordynator

Joanna Michalak – koordynator

Jagoda Zielińska – pielęgniarka szkolna

Weronika klon – psycholog szkolny

Kornelia Borkowska

Faustyna Dunajewska

Renata Koperska

Iwona Kwiatkowska – Noculak

Marcin Socha

Anna Zgórecka

Adres szkoły: os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

Adres e-mail: sekretariat@czworka.edu.pl

Strona internetowa szkoły: www.czworka.edu.pl

Telefon kontaktowy: 61 8174-326

Skip to content