Realizacja projektu „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom

Nasza biblioteka szkolna w tym roku szkolnym realizowała również projekt  czytelniczy „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom. Tematy związane z promowaniem wartości realizowane były podczas konsultacji w szkole i na niektórych zajęciach z doradztwa zawodowego podczas realizacji projektu edukacyjnego „Warsztaty teatralne najlepszym formą przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy” w klasach 7 i 8. Celem programu było wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką nauczyciela bibliotekarza uczniowie omawiali istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych.  W szkole promowano książki związane z tą tematyką tj. „Gorzka czekolada” cz. 1 i 2, Wartości i wskazówki dla mądrej główki ” Z dzieckiem w świat wartości”, „12 ważnych opowieści”,  „Polscy autorzy o wartościach”, „Wielka księga wartości”. Czytanie opowiadań o wartościach i z przekazem moralnym uczniowie klas 7 chcieliby kontynuować w następnym roku szkolnym. Na zakończenie projektu wykonano prezentację multimedialną o życzliwości.

Skip to content