eTwinning Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Projekt edukacyjny pt. ” Poznajemy kraje Unii Europejskiej ” przeznaczony jest dla dzieci
 z grup przedszkolnych w wieku 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.Trwać będzie od 18 stycznia do 18 maja 2021 r.Założeniem prezentowanego projektu jest zapoznanie z Unią Europejską, jej symbolami, krajami członkowskimi oraz ich kulturą i przyrodą. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą uczyć się: wyszukiwania informacji, wyrażania swoich myśli i opinii, efektywnej współpracy, organizowania pracy, dyskusji, kreatywności, oceniania pracy własnej i innych, znajdowania związków między różnymi treściami itp.  Tematyka zgodna jest
z podstawą programową.CELE OGÓLNE    Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej    Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi.   Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy   Wdrażanie do kreatywnego rozwiązywania problemów.   Integrowanie społeczności szkolnej.CELE SZCZEGÓŁOWEZbieranie informacji o krajach Unii Europejskiej z przewodników, encyklopedii, map, folderów, kalendarzy, czasopism, Internetu;Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą. Rozwijanie poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań w zespole. Efektywna współpraca w grupie.POSTĘP DZIAŁAŃ1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji: Stworzenie wizytówki klasy (książeczka elektroniczna – praca wspólna). Utworzenie mapy współpracy (wersja elektroniczna- praca wspólna)Komunikacja między partnerami odbywać się będzie na twinspace, ale przede wszystkim w aplikacji messenger oraz przez email.Wyniki swoich działań uczniowie będą zamieszczać na stronach projektu oraz stronach szkoły.2. Praca nad projektem.Klasy I-III wybierają jedno państwo z wcześniej przygotowanej listy i wykonują zadania.  Grupy przedszkolne wykonują zadania związane z Polską.Zadanie IPrzygotowanie plakatu o Unii Europejskiej.Ø  Plakat powinien zawierać najważniejsze informacje o Unii Europejskiej. Ø  Plakat powinien być wykonany na dużym arkuszu szarego papieru. Ø  Wykonanie prezentacji w której zaprezentowane zostaną wszystkie plakaty. Ø  Wykonanie książeczki elektronicznej o Unii Europejskiej (praca wspólna).Zadanie IINauka i wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskie (ilość zwrotek dostosowana do możliwości dzieci) .Stworzenie wspólnego nagrania z odśpiewaniem hymnu  przez wszystkich uczestników.        Zadanie IIIWykonanie lapbooka o wybranym państwie członkowskimØ  Zaprezentowanie jego historii (zabytki), kultury (ludowe stroje, tradycje, zwyczaje itp.) oraz przyrody (góry, morze, rzeki, parki narodowe, zwierzęta). Ø  Praca może być wykonana samodzielnie, w parach, w grupach. Ø  Wykonanie prezentacji o wybranych państwach członkowskich (praca wspólna). Ø  Wykonanie quizu o danym państwie członkowskim i opublikowanie go na stronie etwinning. Zadanie IVKonkurs plastycznyØ  Tematem pracy jest ,, Zwiedzamy Europe” – należy przedstawić jedno z omawianych w projekcie państw. Ø  W pracy należy uwzględnić przynajmniej jeden z trzech aspektów: miejsca historyczne,  kultura lub przyroda. Ø  Praca wykonana powinna być na arkuszu A4 lub A3. Ø  Praca wykonana może być dowolną techniką. Ø  W konkursie udział może brać cała społeczność szkolna, wybrane klasy bądź klasa biorąca udział w projekcie.3. Podsumowanie projektu.

Nowy post Subskrybuj posty

Kolejne spotkanie partnerów projektu

opublikowane: 16 kwi 2021, 21:02 przez Arleta Łukasik   [ zaktualizowane 16 kwi 2021, 21:50 ]

15 kwietnia spotkałyśmy się ( oczywiście online)  aby omówić stopień realizacji zadań w ramach projektu i zaplanować ewaluację naszych działań.Spotkanie jak zwykle owocne i pełne pomysłów.
Dziękujemy naszym partnerom:)
A.Łukasik A. Czwojdrak

Wielkanoc w Niemczech

opublikowane: 13 kwi 2021, 21:46 przez Arleta Łukasik

W ramach projektu uczniowie klasy 2a i 3a poznawali niemieckie tradycje wielkanocne:)


Spotkanie z partnerami w ramach projektu eTwinning – 22 luty

opublikowane: 23 lut 2021, 20:23 przez Arleta Łukasik

Uczniowie klas 3a i 2a uczestniczyli dziś w spotkaniu z naszymi partnerami z projektu 🙂 Spotkanie sprawiło wszystkim ogromną radość. Czekamy na kolejne spotkanie 🙂

Podczas realizacji projektu nie zapominamy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

opublikowane: 12 lut 2021, 15:12 przez Arleta Łukasik

W tym tygodniu w klasach 2a i 3a obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W klasach nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne o właściwym korzystaniu z komputera i Internetu. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne na stronie www.sieciaki.pl oraz „Owieczki w sieci”.
Na zajęciach dzieci nauczyły się, żeby nie spędzać zbyt wiele czasu przed komputerem, nie udostępniać swoich danych osobowych nieznajomym, nie umawiać się z nieznajomymi oraz wchodzić tylko na strony odpowiednie dla swojego wieku. A najważniejsze, żeby gry komputerowe nie zastępowały zabaw w realnym świecie i na świeżym powietrzu, a także nie utrudniały wykonywania codziennych czynności.
Uczniowie klasy 3a opracowywali kodeks bezpieczeństwa w Internecie, wykonali plakaty dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie klasy 2a na zajęciach komputerowych wykonywali postać STRAŻNIKA INTERNETU” zachęcającego do bezpiecznego korzystania z Internetu. Był to dla uczniów bardzo ciekawy i pouczający dzień!
Nasze działania zostały podsumowane:)Zobaczcie jakie stworzyliśmy plakaty:)

A.ŁukasikA. Czwojdrak

Promujemy projekt w naszej szkole:)

opublikowane: 28 sty 2021, 19:55 przez Arleta Łukasik

Uczniowie klasy 2a i 3a wykonali wspólnie gazetkę promującą projekt w naszej szkole:)Nie ma to jak efektywna współpraca:)

Rozpoczynamy pracę w projekcie eTwinning

opublikowane: 24 sty 2021, 20:38 przez Arleta Łukasik   [ zaktualizowane 24 sty 2021, 20:41 ]

Uczniowie klasy 2a oraz 3a rozpoczęli pracę w  projekcie eTwinning Poznajemy kraje Unii Europejskiej.Zapoznali się z prezentacją dotyczącą Unii Europejskiej oraz celująco zaliczyli quiz. Powstały już wizytówki klas oraz zagadki dla partnerów. Certyfikaty

opublikowane: 6 sty 2021, 12:16 przez Marcin Socha

Skip to content