Katyń… ocalić od zapomnienia

Cel projektu:

  • Zapoznanie uczniów z postacią Tadeusza Majchrzaka – oficera Wojska Polskiego, mieszkańca Swarzędza- mojej Małej Ojczyzny, który zginął w Katyniu
  • Przybliżenie uczniom historii II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii katyńskiej,Zapoznanie z poezją i pieśnią patriotyczną okresu II Wojny Światowej z uwzględnieniem aspektu zbrodni katyńskiej,
  • Zachęcenie uczniów do samodzielnego doświadczania historii poprzez poszukiwanie, gromadzenie i eksponowanie pamiątek związanych z historią śmierci i męczeństwa polskich bohaterów.
  • Uczestnictwo w rozpowszechnianiu i kultywowaniu  wiedzy o bohaterach Swarzędza – mojej Małej Ojczyzny w środowisku lokalnym.
Skip to content