e-Twinning Kamishibai, czyli opowieści od deski do deski

Projektowo w e-Twinningu

KAMISHIBAI, czyli od deski do deski

Kamishibai (jap. kami– papier, shibai – sztuka) to japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków wykonanych na kartonowych planszach („papierowe slajdy”) i wsuwanych do drewnianego butai (jap. scena). Otwarcie jego ruchomych okiennic zapowiada rozpoczęcie spektaklu. Do przedstawienia można dodać efekty świetlne lub muzyczne.

Kamishibai to oryginalne połączenie ilustrowanej książki z teatrem. Opowieść wychodzi z wnętrza butai i pozwala widzom na jej wspólne przeżywanie. Dzięki temu tworzy się niezwykła atmosfera spotkania, sprzyjająca utrzymaniu koncentracji, wzbudzeniu ciekawości świata i rozwijaniu wyobraźni.

Na przykładzie wybranej bajki uczniowie/uczennice poznają historię Kamishibai oraz zasady tworzenia i prezentowania opowieści. Następnie sami stworzą opowieści inspirowane wybraną lekturą (w formie odtwórczej lub twórczej) oraz zaprezentują spektakl przed publicznością – rówieśnikami ze swojej szkoły oraz szkół biorących udział w projekcie.

CELE

Cele projektu:
1. promowanie czytelnictwa;
2. odkrywanie świata wartości w literaturze;
3. doskonalenie umiejętności opowiadania i płynnego czytania;
4. rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez tworzenie tekstu literackiego oraz kart z ilustracjami do opowieści;
5. doskonalenie umiejętności współpracy w zespole;
6. pokonanie stresu przed publicznym wystąpieniem.

Realizacja projektu pozwoli uczniom i uczennicom z klasy 1b, 2b, 3c na doskonalenie takich umiejętności jak:
1. kreatywność – wyszukiwanie innowacyjnych sposobów realizacji poszczególnych zadań, wdrażanie własnych pomysłów;
2. myślenie krytyczne – rozwiązywanie problemów i uczenie się poprzez działanie;
3. komunikacja – wzajemne uczenie się od siebie oraz wymiana myśli i idei, porozumienie bez oceniania osoby, w duchu życzliwości i wzajemnego wsparcia;
4. praca w grupie – stawanie się liderami oraz efektywnymi współpracownikami, dzielenie się zadaniami i branie odpowiedzialności za ich realizację, rozwijanie samodzielności.

Już wkrótce nasze działania zobaczy świat eTwinningu. Trzymajcie kciuki !!!

Danuta Hernacka, Izabela Matela, Anna Zgórecka

Skip to content