Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Nowoczesny projekt edukacyjny

W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzy zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciomwywodzącym się z każdej gminy naszego województwa.

Projekt to wynik współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. W założeniu ma być interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomoże uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego – z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.

Dla szkół i uczniów – cele projektu

Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w wybranych szkołach  podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt będzie trwał dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmie się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie stworzą na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.

Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, żebohaterowie są wśród nas oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę – mówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

Encyklopedia województwa wielkopolskiego

Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych będzie Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.cdew.pl. Wpisy stworzą swoistą „mapę Wielkopolan”, opisanych ze względu na ich miejsce urodzenia.

Encyklopedia będzie mieć wszystkie funkcjonalności ułatwiające przeglądanie i poznawanie treści. Każdej z postaci zostanie poświęcona osobna mikro-strona, a nawigację ułatwi wyszukiwarka treści oraz interaktywna mapa Wielkopolski, pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie wpisów autorstwa uczniów poszczególnych gmin.

Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan – mówi Ewa Superczyńska, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Drzwi do przestrzeni cyfrowej

Kolejnym istotnym celem projektu jest wyposażenie placówek uczestniczących w projekcie w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim uczniom. W każdej z 226 szkół powstanie laboratorium projektowe z laptopami i tabletami, oraz szkolna serwerownia, a cały budynek zostanie objęty siecią bezprzewodową, zapewniającą dostęp do Internetu, zasobów szkoły oraz zasobów serwerowni regionalnej.

Cyfrowa Encyklopedia w liczbach

 • 9 040 uczniów zaangażowanych w projekt
 • 1 808 projektów uczniowskich, tworzących Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
 • 1 130 urządzeń przenośnych dla szkół (laptopy i tablety)
 • 452 nauczycieli gotowych do prowadzenia zajęć metodą projektów
 • 226 wielkopolskich szkół wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną i włączonych do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego
 • 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów dla każdego ucznia
 • 20 zespołów uczniowskich nagrodzonych w konkursie na projekty
 • 1 Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan, od początku do końca tworzona przez uczniów

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 • Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

i trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Antoni Tabaka


Ireneusz Szpot


Leszek Grajek


Ryszard Tomaszewski

 

Wojciech Wietrzyński

Henryk Błachnio


 

Barbara Kucharska

Roman Firlik

Skip to content