Realizacja projektu „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom

Nasza biblioteka szkolna w tym roku szkolnym realizowała również projekt  czytelniczy „Wychowanie przez czytanie” Fundacji ABC Cała Polska Czyta dzieciom. Tematy związane z promowaniem wartości realizowane były podczas konsultacji w szkole i na niektórych zajęciach z doradztwa zawodowego podczas realizacji projektu edukacyjnego „Warsztaty teatralne najlepszym formą przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy” w klasach […]