Certyfikat Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły 2024 dla naszej Czwórki

Nasza szkoła po raz czwarty przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji” organizowanego przez Wydawnictwo „Nowa Era w Warszawie. Do tej pory w ramach konkursu zrealizowano w naszej szkole następujące projekty: „Warsztaty teatralne najlepszą formą przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy” (2021), „ Poznanie przez wspólne czytanie”(2022), „Wolontariat szansą na rozwój i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych” (2023). W tym roku projekt realizowany przez naszą szkołę nosi tytuł  „W Akademii pana Kleksa”. Celem  projektu było przygotowanie i przeprowadzenie przez uczniów z klas 7 i 8 bezpiecznych doświadczeń dla młodszych dzieci z klas 1-3. Udział w tym projekcie zachęcił uczniów do zdobywania wiedzy poprzez praktyczne działanie. Udział w projekcie rozwinął u uczestników zainteresowanie przedmiotami ścisłymi tj. chemia, fizyka. Wszyscy uczniowie z klas 7 i 8 działając na rzecz młodszych kolegów i koleżanek zdobyli niezbędne kompetencje kluczowe, które są potrzebne w życiu rodzinnym i zawodowym. Uczniowie byli odpowiedzialni za zgromadzenie materiałów recyklingowych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów, organizację i bezpieczeństwo podczas zajęć, pomoc w przygotowaniu sali i w sprzątaniu po zajęciach, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, wykonanie plakatów i dekoracji, wspólne opracowanie materiałów promujących projekt oraz podsumowanie projektu. Nauczyli się pracować metodą projektu, dobrze planować i przeprowadzać doświadczenia naukowe, współpracować w grupie, opiekować się młodszymi dziećmi, wykonywać scenografię i charakteryzację do konkretnego tematu,  organizować czas wolny dzieciom, pisać artykuły i sprawozdania z projektu. Uczniowie realizowali zajęcia w bibliotece szkolnej, podczas półkolonii zimowych oraz na festynie organizowanym przez Radę Rodziców. Część materiałów niezbędnych do wykonania eksperymentów zakupiła Rada Rodziców. Po zrealizowaniu projektu i przesłaniu szczegółowego sprawozdania do Warszawy szkoła po raz czwarty otrzymała certyfikat „Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły”. Certyfikat taki otrzymuje szkoła i uczestnicy projektu za to, że podejmujemy się ambitnych wyzwań edukacyjnych umożliwiających uczniom odkrywanie pasji i twórcze doskonalenie kompetencji XXI wieku.

Dorota Jędrzejak

Małgorzata Gładysiak

Zapraszamy do galerii (należy kliknąć w zdjęcie)

Skip to content