Podsumowanie projektu edukacyjnego Podróże dalekie i bliskie: Indie kwiat lotosu

Celem projektu było poszerzanie wiedzy ogólnej dzieci i uczniów na temat Indii – położenia na mapie, tradycji, kultury, muzyki, tańca, strojów, kuchni i atrakcji turystycznych; kształtowanie umiejętności społecznych takich jak: współdziałanie, umiejętność dostrzegania walorów wynikających z różnorodności kulturowej, uczenie tolerancji.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych wykonali plakaty na których umieszczono kolorowanki i zdjęcia pokazujące w jaki sposób ubierają się mieszkańcy Indii – „Moda hinduska”. Uczniom klas II – VII udostępniono prezentacje multimedialne na temat Indii. Zadaniem dla uczniów było również przygotowanie plakatów na których umieszczone zostały podstawowe informacje na temat Indii (flaga, położenie, język, religia, kuchnia, taniec, kino Bollywood itp.), a także wykonanie przez uczniów kwiatu lotosu metodą origami lub wykonanie mandali według własnego projektu.
Podsumowaniem projektu była wystawa prac plastyczno-technicznych inspirowanych Indiami w salach oraz na korytarzach.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie.

Organizatorzy: Danuta Hernacka, Joanna Hyża, Izabela Matela, Renata Wałejko, Anna Zgórecka

Skip to content