PIERWSZA POMOC – WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS 5 I 6

W dniu 09.04.2024 roku w SP 4 gościł ratownik medyczny. Przeprowadził on warsztaty zajęciowe dla czwartych i piątych klas „czwórki”. Dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym zarówno przytomnym jak i nieprzytomnym w różnego typu wypadkach. Ćwiczenia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Dzięki temu, że uczniów podzielono na niewielkie grupy, każdy indywidualnie mógł dokonać resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Zapewne zdobyte umiejętności podczas zajęć pozwolą utrwalić i uporządkować nabytą już wcześniej wiedzę z zakresu ratownictwa naszych
uczniów.

Łukasz Szybaj

Skip to content