Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

W I semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klas czwartych i piątych, uczestniczyli
w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować”. Głównym celem wyżej wspomnianej
inicjatywy jest rozwijanie umiejętności programowania, logicznego i algorytmicznego myślenia,
zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności oraz kształtowanie umiejętności
pracy w zespołach.
W ramach realizowanych zajęć uczniowie mieli możliwość rozwiązywania zagadek logicznych,
projektowania tras dla robotów, tworzenia obrazów z wykorzystaniem dyktand graficznych oraz
zapoznania się z tajnikami podstaw programowania w języku Scratch. Podejmowane przez uczniów
aktywności były zatem szansą na doskonalenie umiejętności programowania oraz okazją do
fantastycznej i kreatywnej zabawy.
Organizatorem Programu „Uczymy Dzieci Programować” jest Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej,
której wsparcia udziela marka Edu-Sense. Program został objęty honorowym patronatem m.in.
Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Goretta Siadak

Skip to content