Laboratorium przyszłości- druk 3D

Przystąpienie przez naszą szkołę do programu Laboratorium Przyszłości dało
możliwość stworzenia przestrzeni edukacyjnej, w której uczniowie mają szansę na
poszerzanie zakresu wiedzy i doskonalenie umiejętności wpisujących się w obszar
tematyczny druku przestrzennego. Młodzi konstruktorzy tworzą własne projekty z
wykorzystaniem aplikacji Tinkercad, a następnie drukują je przy użyciu drukarek 3D.
W I semestrze roku szkolnego 2023/2024 uczniowie pracowali nad projektami
podstawek pod smartfony z grawerami własnego pomysłu. Poniżej prezentujemy
efekty tych aktywności.

Goretta Siadak

Skip to content