Oddziały przedszkolne

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń…
„Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu”
Hermann Gmeiner
Huraa! Wielka radość nastała! Nasze oddziały przedszkolne zostały doposażone w świetne
zabawki. Wszystko to dzięki dobrej woli Fundacji Dobra Sieć. Nowe zabawki sprawiły
dzieciom wiele radości i satysfakcji. Zabawki to nie są tylko narzędzia dla rozrywki, ale także
duże źródło wspierające rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny naszych
pociech. W trakcie odkrywania świata i zdobywania umiejętności zabawki pełnią ważną
funkcję, wpływając na rozwijanie potencjału dzieci i kształtowanie ich osobowości.
Zauważyłyśmy, że dzięki nowym zabawkom dzieci zaczęły kontrolować przebieg zabawy.
Pomagają one w budowaniu samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji. Wspólna
zabawa nowymi zabawkami sprawiła, że dzieci rozwijają się pod kątem odpowiedniej
komunikacji. Otrzymane zabawki sprawiły i będą sprawiały, że dzieci uczą się pracy
zespołowej, bez której ciężko jest funkcjonować w dorosłym życiu.
Jeszcze raz pragniemy skierować najserdeczniejsze i pełne wdzięczności podziękowania
za wielki dar, w postaci zabawek Fundacji Dobra Sieć.

Skip to content