Karty Grabowskiego w klasie 1a

Uczniowie klasy 1 a rozpoczęli realizację założeń innowacji pedagogicznej „Rozwijanie umiejętności
matematycznych z Kartami Grabowskiego”. Dzięki grom i zabawom z Kartami Grabowskiego będą
rozwijali kompetencje matematyczne.
„Karty Grabowskiego” są jednym ze sposobów ułatwiającym najmłodszym opanowanie podstawowych
działań matematycznych. Dzieci chętnie korzystają z tej pomocy dydaktycznej, uczą się matematyki oraz
rozbudzają zainteresowania matematyczne. Gry z wykorzystaniem Kart Grabowskiego będą rozwijały
nie tylko matematyczne umiejętności dzieci ale i poprawią ogólną sprawność ( wiele gier można połączyć
z aktywnością fizyczną), szybkość reagowania oraz umiejętność pracy w grupie, wzbogacą i
uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy.
„Rozwijanie umiejętności matematycznych z Kartami Grabowskiego”” to innowacja, która wzbudziła u
dzieci dużo emocji. Stała się najlepszym przykładem na atrakcyjny sposób nauki przez zabawę.

Skip to content