Konkurs plastyczny I-III – Choinka 3d

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas I-III “ Choinka 3 D”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej dowolnym sposobem.

Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko. 

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię, nazwisko oraz klasę

Pracę należy dostarczyć do dnia 22.12.2023 do sali nr 123,122 lub do wychowawcy

Poniżej znajduje się regulamin konkursu

Ilona Ostatkiewicz-Mostek, Kinga Zając

Regulamin konkursu:

Konkurs plastyczny dla uczniów 1-3

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.

Cele konkursu:

1.Postanowienia ogólne:

  • kształtowanie zainteresowań artystycznych dzieci;
  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej;
  • rozwijanie umiejętności manualnych
  • poszerzenie wiedzy w dziedzinie różnych technik plastycznych

2.Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Swarzędzu.

3.Wykonanie prac konkursowych:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- technicznej dowolnym sposobem przy użyciu dowolnych materiałów.

4.Przebieg konkursu:

  • Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
  • Kryteria oceniania prac:

zgodność pracy z tematem,

walory estetyczne,

oryginalność, innowacyjność

 5.Prace z metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz klasę należy dostarczyć do sali nr 123, 122 lub wychowawcy do 22 grudnia 2023r.

 6.Nagrody:

Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, przewidziane są także dyplomy dla laureatów

  7. Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Skip to content