INTERNATIONAL FRIENDS: GETTING TO KNOW EACH OTHER – projekt eTwinning

Międzynarodowi przyjaciele – zapoznajemy się z uczniami z Hiszpanii

Wszyscy uczniowie klas 3 oraz część uczniów klas 4a, 4c i 5a biorą udział w nowym projekcie eTwinning.  Projekt rozpoczyna się wymianą listów, które już zostały napisane i to w języku angielskim i wysłane do uczniów partnerskiej szkoły w Hiszpanii. Dzięki temu każdy uczeń będzie mógł dowiedzieć się nieco więcej o swoim międzynarodowym przyjacielu.

Listy zostały napisane podczas lekcji języka angielskiego, a swoją wiedzą i pomocą służyły im zaangażowani w projekt nauczyciele: Sylwia Tarasiewicz, Karolina Danyluk, Julita Sierant i Joanna Hyża.

Przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie wykonają kartki Bożonarodzeniowe, które również zostaną wysłane do nowych znajomych.

Short description:

The project will start with a letter exchange before Christmas so the student could know a little more about their international friend. We will continue with Christmas cards exchange and later we will learn more about our respective schools, customs and traditions.

Sylwia Tarasiewicz

Skip to content