Z wizytą u hr. Edwarda Raczyńskiego

Dnia 19 października 2023 roku klasa 8b odbyła edukacyjną wycieczkę do
Poznania do najstarszej na ziemiach polskich biblioteki publicznej, utworzonej
w 1829 roku, w czasach, kiedy Polska była pod trzema zaborami. Najpierw
krótko poznaliśmy losy wielkopolskich organiczników, dzięki którym w zaborze
pruskim rozwijał się przemysł, gospodarka, a przede wszystkim kultura.
Uczniowie na placu Wolności w Poznaniu jak na dłoni mogli obejrzeć efekty
wspólnej pracy organiczników tj. Hotel Bazar, na parterze którego Hippolit
Cegielski założył swój pierwszy sklep z żelazem. Hrabia Edward Raczyński
ufundował pierwszą książnicę do użytku powszechnego. Jego brat Atanazy
Raczyński przekazał całą swoją kolekcję malarstwa do nowo zbudowanego
muzeum Fryderyka Wilhelma, które potem przemianowano na polskie Muzeum
Narodowe. Po zwiedzeniu starego gmachu Biblioteki Raczyńskich przeszliśmy
przeszklonym łącznikiem do nowego skrzydła Biblioteki. Poznaliśmy zasady
korzystania z czytelni czasopism, mikrofilmów oraz z głównej czytelni, w której
każda osoba ma wyznaczone biurko z własnym oświetleniem. Potem
przeszliśmy do czytelni komputerowej, w której dzieci poznały zasady
wyszukiwania książek w elektronicznym systemie bibliotecznym po autorze, po
tytule lub po roku wydania, a także w ramach haseł przedmiotowych.
Umiejętności te przydadzą się naszej młodzieży w dalszym etapie kształcenia, w
szybkim dotarciu do źródła informacji. Następnie pani przewodnik oprowadziła
nas po wystawie zatytułowanej “Dzieciństwo na trzepaku” w czasach PRL.
Porównywaliśmy szkołę dzisiejszą ze szkołą w PRL, a szczególnie zachowanie
uczniów w klasie podczas lekcji, ich prawa i obowiązki , zdyscyplinowanie dzieci,
obowiązkowe fartuszki i tarcze szkolne, wyjazdy na wykopki, na obozy
harcerskie, na kolonie itp.. Dzieci zapoznały się z takimi eksponatami jak
meblościanki, książki w szarej szacie graficznej, własnoręcznie wykonane
lampki, zabawki, czarnobiałe telewizory, adaptery Bambino. Kartki
żywnościowe na mięso i cukier, wyroby czekoladopodobne, oranżada w
proszku, kawa zbożowa Turek, itp.. Po krótkiej przerwie udaliśmy się na
Wzgórze Przemysła, gdzie poznaliśmy historię związaną z początkami państwa
polskiego, powstaniem godła narodowego oraz założeniem miasta Poznania na
prawie magdeburskim w 1253roku. Na Górze Przemysła podziwialiśmy także
sylwetę Zamku Królewskiego odbudowanego ze składek społecznych co
ewidentnie świadczy o ciągłości patriotyzmu kolejnych pokoleń Wielkopolan.

Skip to content