Konkurs Młodego Obywatela


„Miło nam ogłosić pierwszy w historii Konkurs Młodego Obywatela, organizowany przez Radę Rodziców Czwórki.

Zapraszamy do udziału uczniów wszystkich poziomów klas oraz nauczycieli, razem możemy przyczynić się do zmian, chcemy poznać Wasze potrzeby.

Wszystkie informacje zostały zawarte w regulaminie konkursu oraz banerze.

Na zgłoszenia czekamy do 13.11.2023 r.

Zapraszamy

Prezydium Rady Rodziców

                                      

Regulamin Konkursu Rady Rodziców

                                       „Budżet Młodego Obywatela”

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu oraz ich nauczycieli.
 3. Do konkursu przystępują poszczególne klasy oraz nauczyciele poprzez zgłoszenie projektu do „Budżetu Młodego Obywatela”.
 4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do wspólnego planowania wydatków z budżetu Rady Rodziców dla wspólnego dobra.
 5. Konkurs polega na zgłoszeniu projektu poprzez wypełnienie formularza zgodnie z wzorem, załącznik 1 do regulaminu, zawierający proponowany zakup przedmiotów, mających na celu zwiększenie atrakcyjności części wspólnych szkoły oraz wsparcie potrzeb uczniów i nauczycieli szkoły.
 6. Ocenie będzie podlegać: pomysł, koszt, oraz faktyczne zastosowanie i wsparcie przedmiotów w przestrzeni wspólnej dla uczniów szkoły.
 7. Każda klasa oraz nauczyciel może zgłoszić tylko jeden projekt.
 8. Projekt powinien zawierać:
 9. Opis słowny proponowanego przedmiotu projektu
 10. Przykładowe zastosowanie przedmiotu na ogólnodostępnej przestrzeni wspólnej dla wszystkich uczniów szkoły poprzez opis słowny, mile widziane także rysunki lub zdjęcia
 11. Wstępny kosztorys realizacji projektu
 12. Podpis wychowawcy klasy oraz nazwę klasy zgląszającej projekt konkursowy np. Klasa 1B lub podpis nauczyciela zgłaszającego projekt
 • Projekty należy zgłaszać od dnia 16.10.2023 do dnia 13.11.2023

na adres: radarodzicow@czworka.edu.pl

lub pozostawić w formie papierowej w sekretariacie szkoły

 1. Rada Rodziców w terminie od 14.11.20.23 do 26.11.2023 poddaje ocenie zgłoszone projekty, ich poprawność oraz celowość.
 2. Wybrane przez Radę Rodziców projekty spełniające warunki zostaną poddane publikacji.

Poprzez głosowanie zostaną nagrodzone projekty w 3 kategoriach:

I Kategoria: Projekt klas 0-3

II Kategoria: Projekt klas 4-8

III Kategoria: Nauczyciele

 1. Głosowanie na projekty dla każdej kategorii nastąpi w terminie od 27.11.2023 do 08.12.2023
 2. Maksymalna kwota realizacji projektu dla Kategorii I i II to kwota 500 pln, dla kategorii III 300,00 pln.
 3. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi w II dnia Kiermaszu Świątecznego.
 4. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane i sfinansowane z funduszy Rady Rodziców w terminie 31.03.2024 r.
 1. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu.
Skip to content