SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKA MIGOWEGO

Dnia 24 września przypadał w tym roku Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych i Języka
Migowego. Święto to uchwaliła Światowa Federacja Głuchych w 1958 r. Celem święta jest
zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących. Na świecie
jest około 70 milionów osób głuchych. Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w
Polsce to około pół miliona. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
podejmuje działania, które osobom niesłyszącym mają zagwarantować swobodny dostęp do
dóbr i usług oraz umożliwić udział w życiu społecznym oraz publicznym.
W związku z tym, w środę – 27 września 2023r. – obchodziliśmy w Czwórce Szkolny Dzień
Języka Migowego. Dzięki gazetce przy holu szkoły mogliśmy dowiedzieć się sporo ciekawych
rzeczy na temat Głuchych i Języka Migowego, np. że w językach migowych „mówi się” nie
tylko rękami, ale także poprzez mimikę twarzy, kierunek spojrzenia, ruchy głowy i tułowia.
Szczególną popularnością cieszył się Polski Alfabet Palcowy i mig „Dzień dobry”, przy których
przystawały grupki uczniów i próbowały swoich sił.
Polski Język Migowy to nie to samo co polszczyzna. W Polsce osoby niesłyszące posługują się
Polskim Językiem Migowym (PJM). Polszczyzna jest dla nich językiem obcym, tak jak dla
słyszących z Polski niemiecki albo węgierski. Dlatego osoby głuche natrafiają na bariery w
wielu codziennych sytuacjach – w urzędach, sklepach, szkołach czy u lekarza.
Właśnie dlatego chcemy w naszej szkole przekraczać te bariery – kilku nauczycieli z Czwórki
zna język migowy i zaraża swoją pasją kolejnych nauczycieli oraz uczniów. W ramach
Szkolnego Dnia Języka Migowego witaliśmy uczniów i nauczycieli w Polskim Języku Migowym
(PJM) – na lekcjach, na przerwach, przy wejściu do szkoły. Dzieci z klas młodszych miały
okazję poznać program edukacyjny „Figu Migu na planecie Czochras” , który w przystępny
sposób oswaja młodych widzów z Językiem Migowym. Z kolei na dużej przerwie chętni
uczniowie mogli przyjść na hol szkoły, gdzie uczyliśmy się kilku prostych migów, a także
migaliśmy piosenki. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczyli się prezentowanych gestów i po
chwili migali „jak zawodowcy”. Poznaliśmy m.in. gesty : mama, tata, kochać, śpiewać , migać,
wiosna, lato , jesień, zima. Mamy nadzieję, że nasza społeczność szkolna stanie się jeszcze
bardziej otwarta na osoby Głuche i kontakt z nimi.

Joanna Lewandowska
Julita Kisiel

Skip to content