PODSUMOWANIE RYWALIZACJI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

21 czerwca 2023 r. w swarzędzkim ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem z burmistrza Mariana Szkudlarka, wiceburmistrza Tomasza  Zwolińskiego oraz sekretarz gminy Agaty Kubackiej z dyrektorami szkół podstawowych oraz koordynatorami szkolnymi – nauczycielami wychowania fizycznego. Podsumowano współzawodnictwo sportowe w Gminie Swarzędz w roku szkolnym 2022/2023.

Joanna Kunkel – koordynator SZS Gminy Swarzędz – przedstawiła osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej ze swarzędzkich szkół podstawowych. Złożyła serdeczne podziękowanie dyrektorom szkół za wyrozumiałość, nauczycielom wychowania fizycznego za szczególne zaangażowanie w organizację, przeprowadzenie rozgrywek sportowych i przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Podziękowała także władzom miasta – burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi, II zastępcy burmistrza Tomaszowi Zwolińskiemu, sekretarz gminy Agacie Kubackiej oraz pracownikom wydziałów promocji i edukacji UMiG w Swarzędzu za wsparcie i zrozumienie sportu szkolnego. Burmistrz Marian Szkudlarek również podziękował dyrektorom szkół podstawowych i nauczycielom wychowania fizycznego za szczególne zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie rozgrywek sportowych w roku szkolnym 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 rywalizacja naszych sportowców z terenu Miasta i Gminy Swarzędz we współzawodnictwie Szkolnego Związku Sportowego, odbywała się od września do czerwca na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim. W sumie w imprezach przez cały rok szkolny wzięły udział wszystkie swarzędzkie szkoły.

Należy podkreślić, iż ten rok szkolny był dla nas bardzo udany. Gmina Swarzędz zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji miast i gmin w systemie sportu młodzieżowego w 2022 roku i odebrała nagrodę przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji najbardziej usportowionych Gmin w Powiecie Poznańskim we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2022/2023.

Skip to content