Innowacja pedagogiczna „Zręczne rączki – usprawnianie motoryki małej”

W roku szkolnym 2022/23 w oddziałach przedszkolnych została przeprowadzona
innowacja pedagogiczna „Zręczne rączki – usprawnianie motoryki małej”.
Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym zwracamy uwagę na ich wszechstronny
rozwój. Staramy się, aby w każdej dziedzinie rozwijały się jak najlepiej. Zauważyłyśmy,
że większość dzieci ma trudności w zakresie sprawności motorycznych zarówno w obrębie
motoryki małej jak i dużej. Dzieci często prezentują nieprawidłowy chwyt narzędzia
pisarskiego i odczuwają zmęczenie podczas rysowania, bądź pisania. Dlatego
wprowadziłyśmy innowację pedagogiczną, która była ukierunkowana na działania służące
rozwojowi motoryki małej oraz motoryki dużej. Istotne było dobre i właściwe przygotowanie
naszych wychowanków do nauki pisania. Naszym celem było to, aby dzieci zdobyły
odpowiednie umiejętności motoryczne, tak aby mogły odnosić sukcesy w dalszych etapach
edukacji.

Skip to content