Wolontariat szansą na rozwój i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych

We wrześniu 2022 roku nauczyciele bibliotekarze opracowali projekt pt.
”Wolontariat szansą na rozwój i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych” w
ramach XIII edycji konkursu pt. Projektanci edukacji organizowanego przez
Wydawnictwo „Nowa Era”. W czerwcu mija czas realizacji projektu. Grupa projektowa
składała się z uczniów klas siódmych i ósmych. Głównym celem projektu była
integracja młodzieży z dziećmi z oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 oraz
umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej, jak również zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych. Uczniowie w ramach wolontariatu raz w
tygodniu pod opieką doradcy zawodowego i innych nauczycieli pracowali w
bibliotece i świetlicy, Fundacji. We wrześniu podczas zajęć z doradztwa
zawodowego grupa projektowa wspólnie opracowała plan działania i obowiązki dla
wolontariuszy. Po ustaleniu terminów i godzin młodzież angażowała się w działalność
biblioteki, świetlicy, Fundacji „Dzieciaki Czwórki” podczas organizowanej w szkole
olimpiady, czy podczas wakacyjnych i zimowych półkolonii organizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Raz w miesiącu odbywało się spotkanie całej
grupy. Celem tego spotkania było omówienie strategii działania, omówienie
problemów i wspólne rozwiązanie trudnych sytuacji.
Uczniowie uczestnicząc w projekcie przede wszystkim nauczyli się rozróżnić
dobro od zła. Działając na rzecz dzieci z oddziałów przedszkolnych, z klas
integracyjnych i specjalnych stali się bardziej empatyczni, okazują tolerancję w
stosunku do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Pomagając w świetlicy
szkolnej zauważyli, że dzieci z Zespołem Downa, autyzmem, mutyzmem
wybiórczym, wadą wzroku czy niepełnosprawnością ruchową mają takie same
potrzeby jak uczniowie zdrowi. Chcą być rozumiani, akceptowani i lubiani. Tak samo
jak zdrowe dzieci lubią się śmiać, bawić i zawierać przyjaźnie. Pomagając w opiece
nad dziećmi nauczyli się inicjować ciekawe zabawy, rozwiązywać konflikty w grupie,
wykonywać czynności, które przyczyniły się do poznania pracy w takich zawodach
jak nauczyciel, terapeuta, mediator, pedagog, psycholog, animator kultury itd.
Natomiast działalność na rzecz biblioteki szkolnej pozwoliła młodzieży
zrozumieć jak ważna jest motywacja i zaangażowanie w pracę na rzecz całej
społeczności szkolnej. Pomoc w dystrybucji podręczników oraz bieżąca praca w
bibliotece nauczyła młodzież wielu niezbędnych czynności w przyszłej pracy
zawodowej. Wolontariat realizowany w szkole wpłynął korzystnie na kształtowanie
prawidłowych postaw, wartości, ukształtował osobowość i nauczył pracy nad swoimi
słabymi stronami tj. dokładność, obowiązkowość czy odpowiedzialność. Młodzież
zdobyła umiejętności w zakresie prostych czynności zawodowych tj. odbijanie
pieczątek w książkach, naklejanie kodów, sprawdzanie zawartości paczki i
porównanie z wykazem na fakturze, układanie na półkach w określonym układzie,
skanowanie, laminowanie, bindowanie czy kserowanie. Nabyte przez nich
umiejętności są niezbędne w takich branżach jak: edukacja, administracja, logistyka,
transport itd. Uczniowie na potrzeby projektu poznali strukturę prowadzenia fikcyjnej
firmy „Biblios” składającej się z działów np. produkcja, księgowość, kadry, obsługa

klienta, dział kontroli jakości. Poznali pojęcia: awans zawodowy, premia,
przedłużenie umowy, stanowisko kierownicze itp. Wzmocnili w ten sposób
kompetencje kluczowe, które są niezbędne na obecnym rynku pracy.
Korzyści wynikające z odbycia wolontariatu w naszej szkole są ogromne,
ponieważ wpływa pozytywnie na rozwój młodego człowieka. W tym momencie
bardzo ważne jest kształtowanie prawidłowych wartościami, poszerzenie horyzontów,
rozwój motywacji do działania, umiejętności komunikacyjnych poprzez nawiązanie
różnych kontaktów i wymianę doświadczeń z młodzieżą z innych szkół oraz
inspiracja do kontunuowania wolontariatu w innych instytucjach po ukończeniu
szkoły podstawowej. Poznanie przez młodzież zasad funkcjonowania organizacji
działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych zwiększa możliwość poznania
zawodów społecznych, co w przyszłości przełoży się na podjęcie świadomych decyzji
zawodowych u uczniów, u których już teraz obserwuje się zainteresowania
opiekuńczo-wychowawcze czy humanistyczne.
Młodzież po pandemii i w czasie wojny na Ukrainie potrzebowała także przestrzeni
do wykorzystania pozytywnej energii i twórczych pomysłów. Dobre samopoczucie w
szkole zależy przecież od wszystkich uczniów i pracowników. Dobrze, że co roku w
naszej szkole jest realizowany wolontariat, ponieważ jest ogromna potrzeba integracji
młodzieży z klas ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z klas integracyjnych
i specjalnych.
Uczennice z klasy 8 z Polski i Ukrainy, które odbywały 5-dniowy wolontariat na
półkoloniach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu napisały
o wolontariacie kilka słów.
Angelina: Półkolonia w wakacje był to niesamowity czas spędzony z dziećmi. Wraz z
koleżankami poznawałyśmy, w jaki sposób organizuje się wycieczki i spędza czas
wolny z dziećmi. Pracowałyśmy pod opieką kompetentnych i miłych nauczycieli,
którzy nas wspierali i pomagali w różnych sytuacjach.
Oliwia: Uważam, że opieka na półkolonii dla dzieci z klas 1-3, była bardzo
przyjemna i wiele mnie nauczyła. Bardzo podobała mi się integracja z maluchami.
Wypad do teatru był jedną z najlepszych atrakcji, w których mogłam uczestniczyć.
Doceniłam to w jaki sposób dzieci współpracowały ze mną i moimi koleżankami.
Wiadomo, że pojawiały się małe kłopoty, ale zawsze wychodziłam z nich bez
problemu. Te półkolonie nauczyły mnie odpowiedzialności za swoje czyny i
cierpliwości. Myślę, że to bardzo ciekawe i mile doświadczenie.
Veronika: Fajnie było bawić się z dziećmi i brać udział w ciekawych warsztatach
artystycznych.
Viktoria: Półkolonia miała ciekawy program, nauczyłyśmy się wielu rzeczy oraz
mogliśmy bawić się z dziećmi.
Masza: Na półkolonii była bardzo miła atmosfera. Bawiłam się z różnymi dzieci
i spędziłam wesoło wakacyjny czas.

Dorota Jędrzejak

Małgorzata Gładysiak

Skip to content