ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich uczniów SP4 do udziału
w IX Szkolnym Przeglądzie Logopedycznym Czwórki 2023

REGULAMIN

Temat przeglądu: PRACOWITE PSZCZÓŁKI

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele specjaliści: Małgorzata Grzelczak, Elżbieta
  Kubiak – Bigas, Jagoda Poszwa, Aleksandra Scheller, Agnieszka Sokołowska, Renata
  Wałejko, Natalia Velikov.
 2. Czas trwania przeglądu: od 05.06.2023 r. do 09.06.2023 r.
 3. Uczestnicy konkursu: konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów
  w następujących kategoriach:
 • oddziałów przedszkolnych i edukacyjno – terapeutycznych,
 • oddziałów I – III,
 • oddziałów IV – VIII.
 1. Cele przeglądu:
 • prezentacja i promocja młodych talentów SP4 w zakresie sprawności językowo –
  komunikacyjnych, artykulacyjnych, ekspresji słownej, a ponadto w zakresie
  aktywności artystycznej,
 • zmotywowanie uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli i specjalistów
  do podjęcia wyzwań służących rozwojowi mowy, języka, komunikacji i ekspresji
  werbalno-artystycznej,
 • wyzwolenie w uczniach kreatywności i pomysłowości.
 1. Formy realizacji przeglądu:
  Lektura wiersza Olgi Adamowicz pt. „Pracowite pszczółki” i opowiadania
  Cecylii Lewandowskiej „Przygoda małej pszczółki” oraz wykonanie jednego
  z poniższych zadań:
 • wykonaj pracę plastyczną – pszczółkę, np. z talerzyka papierowego lub z rolki
  po papierze toaletowym; możesz także zainspirować się materiałami zamieszczonymi
  na stronie internetowejhttp://: https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/pszczola-praca- plastyczna-z-papieru/,
 • wiersz kredką rysowany – wizualizacja treści wiersza Olgi Adamowicz,
 • stworzenie komiksu na podstawie opowiadania „Przygoda małej pszczółki”,
 • zaprojektowanie i wykonanie zabawki oddechowej w kształcie pszczoły
  (źródłem inspiracji może być materiał ze strony internetowej:
  https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/latajaca-pszczolka-
  cwiczenie-oddechowe/).
 1. Materiał językowy w postaci wiersza i opowiadania znajduje się poniżej. Każdy
  uczestnik wybiera tylko jedną formę realizacji zadania i przygotowuje pracę
  dowolną techniką. Wykonaną i podpisaną pracę wraz z metryczką przynosi do sali 6c
  (dawna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) w terminie do 09.06.2023 r.
  Metryczka musi zawierać: IMIĘ, NAZWISKO, KLASĘ oraz ZGODĘ
  Rodziców/Opiekunów na publikację pracy na stronie szkoły.
 2. Wszystkie prace będą ocenione przez szkolną komisję konkursową, a następnie zostaną
  zebrane, zarchiwizowane i wyeksponowane w holu przed gabinetami do zajęć
  specjalistycznych oraz umieszczone na stronie szkoły. Prace konkursowe nie podlegają
  zwrotowi.
 3. Nagrodą za udział w IX Szkolnym Przeglądzie Logopedycznym Czwórki 2023 będzie
  pochwała dla ucznia za zaangażowanie się w dodatkową pracę oraz słodki upominek.
  Dodatkowo zwycięzcy otrzymają dyplom oraz symboliczną nagrodę.

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEJ I RADOSNEJ PRACY!

Wiersz Olgi Adamowicz pt. Pracowite pszczółki:

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały.
Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia.
Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje.

W lesie, w powietrzu czy też na łące,
możemy spotkać pszczółek tysiące.

Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają.
Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego,
wracają pszczółki do domu swojego.

Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje,
produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje.
A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy,
przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy .

Opowiadanie Cecylii Lewandowskiej Przygoda małej pszczółki:
Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą
pszczółką wybrała się na łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar
i pyłek.

 • Pamiętaj, Maju, nie oddalaj się, bo możesz zabłądzić i nie trafisz
  sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy, musimy zebrać nektar
  z kwiatów – powiedziała mama pszczoła.
  Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zlizywała języczkiem nektar
  i pyłek z kwiatów. Nawet nie spostrzegła się, że oddaliła się daleko
  od swojej rodziny. I…. rozpłakała się. „Co ja teraz zrobię? Jak trafię
  do swojego domku – ula? Nie pamiętam drogi” – myślała. Aż tu, co to
  za duża pszczoła?
 • Dzień dobry, mała dziewczynko, co ty sama tu robisz? Jestem bąk
  Felek, dlaczego płaczesz?
 • Ja jestem pszczółka Maja, przyfrunęłam na tę łączkę, by zbierać
  nektar ze swoją rodziną i się zgubiłam – Maja się znowu rozpłakała.
 • Nie płacz, Maju, otrzyj z oczu łzy, ja ci pomogę i szybko znajdziemy
  twoją rodzinę. Wiem, gdzie znajdują się najbliższe ule, pofruniemy
  Maju razem.
  I bąk Felek razem z małą pszczółką przyfrunęli do ula.
  Dziewczynka podziękowała bąkowi i postanowiła więcej nie oddalać
  się od swojej rodziny pomimo pracy podczas zbierania pyłku i nektaru
  z kwiatów.
Skip to content