POWSTANĄ EKO – KLASY

W dniu 19 maja 2023r z Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu uzyskaliśmy wiadomość, że na
stronie WFOŚiGW ukazała się informacja o zakończonej procedurze
oceny złożonych wniosków w ramach konkursu “Edukacja Ekologiczna”.
W ramach konkursu złożono wniosek pt. : “Eko-klasa URODA
PRZYRODY - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie
Swarzędz”, który obejmował swoim zakresem dwie Szkoły Podstawowe w
Swarzędzu.
Jedną z nich jest nasza SP nr 4 !!!
W SP nr 4 zostanie stworzony „Owadzi azyl” tj. miejsce z roślinami
przyciągającymi owady, m.in.: Syrinia, Budleja, Lavandula, Salvia, Rosa,
Echinacea, Liatris, Dianthus, Thymus. Dodatkowo szkoła zostanie
wyposażona w narzędzia ogrodnicze, które posłużą przy zakładaniu tego
kącika jak również w późniejszym utrzymaniu. Zakupione zostaną m.in.:
łopaty, szpadle, grabie, motyki, konewki, kosze gumowe, wiaderka,
tabliczki do oznaczeń roślin oraz skrzynia do przechowywania narzędzi.
Program edukacji, jaki szkoła zamierza realizować w utworzonym
„Owadzim azylu” zakłada również szerzenie wiedzy w zakresie
gospodarowania wodą. W tym celu w ramach przedsięwzięcia zakupione
zostaną 3 zbiorniki na deszczówkę o pojemności 200 litrów a woda w nich
zgromadzona będzie wykorzystywana do podlewania nasadzonych w
azylu drzew i krzewów. W bezpośredniej bliskości azylu postawione
zostaną tablice edukacyjne, wiata i ławostoły, gdzie odbywać się będą
zajęcia w ramach "Zielonej klasy”.
Oba zadania będą realizowane w roku 2023.
Planowana wartość całkowita: 141 488,00 z czego około 93 000 dla naszej
szkoły.
Dofinansowanie proponowane przez WFOŚiGW Poznań: dotacja 108
237,30 zł.
Serdecznie dziękujemy pani Marzenie Waszak, która jest autorem tego wspaniałego ekologicznego projektu dla naszej szkoły.
Skip to content